Hitvallás

TUDÁSON ALAPULÓ HIT

Írta: Száraz György

 

Az ősi atlantiszi és egyiptomi tradíciókat követve mi a tudáson alapuló hit hívei vagyunk. Nálunk a megtapasztalható valóság áll az első helyen. Aki ellátogat hozzánk lelki tanácsadásra és részt vesz valamelyik szertartásunkban, azonnal meggyőződhet a hitelességünkről. Konkrét információkat kaphat önmagáról és az életéről, amelyet utána önismeretre és spirituális képességeinek kibontakoztatására használhat. Kézzelfoghatóvá tudjuk tenni az isteni eszméket és energiákat minden egyes ember számára. Nem számít, hogy valaki szkeptikus, vagy nem hisz az ezotériában, esetleg kétkedik a vallási tanításainkban, az Isteni Gondviselés őt is segíti rajtunk keresztül.

 

 

Nálunk bőven elegendő, ha első alkalommal csak a bizalmával tisztel meg bennünket valaki. Nem feltétel sem a hit, sem az előképzettség. A lelki tanácsadás után mindenki szabad akaratából dönthet arról, hogy ez az út számára járható-e, vagy sem. Az iránymutatásaink mindig személyre szabottak, ezért maximálisan minden információt diszkréten kezelünk.

Miután a hozzánk látogató bizonyosságokban részesült, úgy véljük, már képes lesz hinni abban, amit tőlünk kapott. Ez a tudáson alapuló hit lényege.

 

MIÉRT KAPTA AZ EMBERISÉG A HITET?

 

A valóság megismerése nem könnyű feladat. Evidens módon a valóság és az igazság megismerésére kettő út kínálkozik: a hit csapása és a tudás ösvénye.

 

 

A hit ösvénye vagy a tudás útja?

Amikor Thot félisten úgy döntött, hogy atlantiszi tudásának felhasználásával egy hatalmas és tündöklő kultuszt hoz létre Egyiptomban, akkor kihasználta azt az egyszerű tényt, hogy hatalmas különbség van az emberi elme ködképei és az isteni elme eszméi között. Ezután a hit hosszú időre beköltözött Egyiptomba. Hatott az emberi elmékre, mégpedig úgy, hogy hatalmas atlantiszi tudásából egyértelműen megtapasztalni csak keveseket engedett, mások csak sejthették, mit is birtokol. Márpedig az emberek figyelmét és egyetértését sokkal nagyobb erővel kényszerítik ki a sejtések, mint a magyarázatok, vagy éppen a megtapasztalások. Ez azon a tényen alapul, hogy a sejtések olyan ingerek, melyek képzelettel töltik be az elmét, s azonnal meggyőzik kivetített vágyain keresztül az értelmet arról, hogy a sejtető autentikus (hiteles) személy.

 

Magyarul, az isteni lények pontosan tudják, hogy a 21. századi emberek számára az igazság olyan, egymástól messze eső, csak fáradtságosan összeszedhető tényezőkből kerekedik ki, hogy viszonylag csak kevesen választják ezt az utat. Ezzel szemben az emberek nagy része inkább marad a hitnél. A hit könnyen megszerezhető titkain keresztül – elegendő, ha valaki elmagyarázza azokat és csak egyet kell velük érteni – stabil és sokáig uralkodó kultuszrendszereket lehet felépíteni. Lásd a történelmünk hasábjait!

 

A transzcendentális, azaz magasabb rendű tudás megszerzésének útja nehéz és fáradtságos, mivel kijózanodásokkal, bölcs belátásokkal, türelemmel, alkalmazkodással és megszelídüléssel jár. Ezért csak nagyon kevesen képesek rá.

 

A reménylett dolgaink megvalósulása a hit. A hit egyfajta bizalom a felsőbb erőkben és a felsőbbrendű lényekben. Hit ahhoz is szükségeltetik, hogy el tudjuk viselni és fel tudjuk oldani a szenvedéseinket. A hit elvezet bennünket a felismerésekhez, a revelációhoz. Ennek segítségével megérthetjük az életünk mozgatórugóit. A hit által megismerhetjük önmagunkat: az emberi és az isteni természetünket, valamint azt, hogy Istennek, a Teremtőnek mi a szándéka velünk. Ez az önbeavatás.

 

A tudáson alapuló hit: a Hóruszi tudatosság

A mi filozófiánkban a tudáson alapuló hit áll a középpontban. Ugyanis a tudáson alapuló hit beavatás is egyben. Nyilvánvalóan érzékelhető állapot. Az ilyen gondolkodású emberekben ösztönösen beindulnak a spirituális áramlatok, amelyek megszülik az emberi lényben az individuális lét fokozatait. Ezeket hívhatjuk minőségi változásoknak.

Miközben az ember újabb és újabb tudatszintre emelkedik (lényegében egyre több mindenre terjeszti ki a tudatát), megfigyelheti élete nem kívánatos pillanatait és hagyhatja elmúlni őket. Hatalmába kerül a helyes és helytelen, a valós és a valótlan, a lényeges és a lényegtelen közötti választás és megkülönböztetés lehetősége.

A tudáson alapuló hit mindig érzékelhető élményeket okoz. Ezek az élmények építik fel az emberi entitásban a kozmikus öntudatot, vagyis a Hóruszi tudatot.

 

 

A mai emberi tudat legfontosabb fokozatai:

Anyagi tudat – a fogyasztás az életeleme, mindent a sikerekben és a kudarcokban mér, legfontosabb számára az önmagáról kifelé mutatott kép. Az értékrendjének alapja többek között a státusz, a pénz és a hatalom. Jól irányítható különféle ideológiákkal, amelyek az önzésen, a szerzésen és a birtoklási vágyon alapulnak. Lépten-nyomon függetlenedni akar, de valójában egyik függőségből a másikba esik. Élete valójában látszatszabadság.

 

Vallási tudat – a hit a fő mozgatórugója. Törekszik az együttérzésre, az egyenlőségre és az isteni eszmék követésére és betartására. Jó esetben kompromisszumokra kész és alkalmazkodó, rossz esetben kizárólagosságot hirdet és elítéli a többi vallási felekezet tanításait és megkérdőjelezi hitelességüket. Mindezt persze a szeretet nevében. A vallás az utóbbi esetben inkább függőséget eredményez, bár a részt vevője meg van róla győződve, hogy ez a leghelyesebb döntés.

 

Gondolkodó tudat – felismeri a tudatosság fontosságát. Képes egyszerre több szinten gondolkodni. Kritikus, de nem elítélő más tudatszintekkel szemben. Igyekszik a realista megoldásokat választani és összeegyeztetni az egyén és a társadalom szükségleteit, továbbá a hit és a tudomány érdekeit. Tudásra összpontosít, de sokszor elfogulttá válik és kétkedő lesz. Előnye, hogy állandóan fejleszti magát és rengeteg információt gyűjt be, hátránya, hogy személyiségének önkorlátozó gátjait és határait csak lassan dönti le, mert a felvett, világi tudása egyfolytában korlátozza.

 

Hóruszi tudat – fő jellemzője a holisztikus szemlélet. Egyesíti magában az előző három fő tudatszint előnyeit. Gyakorlatilag több szinten egyszerre működik: testi, lelki és szellemi síkon. Nem keveri össze a különböző síkok egyedi szabályrendszereit. Tudja, hogy jól megfér egymás mellett a természettudomány és a társadalomtudomány, a hitélet és a racionalizmus. Tisztában van azzal, hogy a pozitív gondolkodást és az érzelmeket a magasabb rendű erkölcs és az intuíció befolyásolja. Istenképe dinamikus fejlődő és önmegismerő jellegű. Az újdonságokhoz és a kihívásokhoz egyaránt nyitottan viszonyul. A múlt értékeit megóvva újít. Alapvetően értékteremtő stratégiában él, jellemző rá a kollektív individualizmus (az érett egyéniségek figyelembe veszik a közösség érdekeit is), a transzperszonalitás (személyiségek közötti) és a kozmikus spiritualitás (nem földhöz kötött, több dimenzióban érzékelni képes) tudatosság.


2011. March 16., Wednesday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum