Hórusz Program

A Hórusz-program és a korszakváltás

Írta: Száraz György

 

A filozófiánk a hajdan volt Atlantisz és az ősi Egyiptom tudását, bölcsességét és szertartásrendjét kelti életre. Korhű technikákkal és módszerekkel segíti az embereket, hogy ráhangolódjanak isteni Énjükre, s hogy sorsukat megváltsák.

A Hórusz-program annak az evolúciós folyamatnak az elnevezése, amely Atlantisz után kezdődött. A Hórusz-program az emberi tudat tökéletesedéséről szól. Az emberiség fejlődésének egy hosszabb fejlődési ciklusa, egy világév – 25920 év – hamarosan lezárul és egy újabb periódusba lépünk át. Ezt az eónt szokás Vízöntő-korszaknak, vagy amerikai szóhasználattal élve New Age-nek, azaz Új Korszaknak is nevezni. Ez a Hóruszi korszak fogja újra felemelni az embert, hogy méltó legyen a teremtésben kijelölt helyére.

Szellemtudományi szempontból most egy korszakváltás elején járunk. Ezzel a legtöbb tudós és filozófus is egyetért. A világ eseményeire pillantva gyökeres átrendeződés megy végbe. Maguk a nagy változások ugyan még nem következtek be, de az előszelei már mindannyiunk számára érzékelhetőek. A Földön egyre nagyobb teret hódít magának az ezotéria és egyre több megnyilvánulás igazolja azt. Letűnőben lévő, irányító vallások kezdenek elsüllyedni és hódító erők lépnek a helyükbe. Vége a hit idejének, melyet felcserél a tudásban lét. Eddig tartott, így is túlságosan hosszú időn át volt butítva a nép. De ma már ebben a rohanó világban nincs idejük elmélkedni az embereknek, nincs energiájuk hinni a kreált parancsolatokban, ma csupán a történések számítanak a társadalomban és nem a jövőbe vetített ködös paradicsomi lét vagy nemlét. Sok minden változóban van glóbuszunkon. Aki lépést akar tartani a változásokkal, annak mielőbb lépnie kell. A Hórusz-program elméleti és gyakorlati oldalát adják az Új Korszaknak.

Minden változás a Teremtő szándékai szerint zajlik a Földön. Az emberekben fokozódik a tudati szabadság utáni vágy, régi vallások vannak letűnőben és minden egyes ember sorsvonulata a Teremtő Tervéhez kapcsolódik. Minden ma élő ember ennek az Isteni Tervnek a részeként fog megvalósulni. Életünk kihívásai elkerülhetetlenek, egy valamit azonban mi dönthetünk el: felkészülten, vagy felkészületlenül érnek majd el bennünket a nagy változások.

A Hórusz-program az önbeavatás útja, melynek egyiptomi neve: MENAT.

A Menatnak négy alaptörvénye van:

  1. Szeretet
  2. Bölcsesség
  3. Isteni akarat teljesítése
  4. Harmónia

Ezek a Hathor istennő által képviselt erők, vagyis a világegyetem legfőbb erői. Aki ezeket betartja, illetve megvalósítja, az biztos lehet benne, hogy a sorsútját járja. Ez a négy alaptörvény mindent áthat, vagy mindent át kellene, hogy hasson az ember életében a táplálkozásunktól kezdve az aura karbantartásán keresztül a lelkünk megismeréséig.

A következő fokozatokban kívánjuk fejlődni vágyót hozzásegíteni a Menáthoz, az önbeavatáshoz:

1. fokozat : Ez a legkülső gyűrű, amelybe az érdeklődők először kerülnek. Ez a fokozat magában foglalja az ingyenes konzultációkon, a különféle lelki tanácsadásokon és az elemzéseken való részvételt. Ezen felül szinte bárki igénybe veheti a harmonizáló szertartásokat és az Életösztön szertartást, valamint megízlelheti az Angyali Töltődések fantasztikus hatásait.                                                                            

2. fokozat : A Holisztikus Nevelési Központ programjába való bekapcsolódást jelenti. Mindenki ebbe a fokozatba tartozik, aki már felismerte, hogy magának is aktívan kell tennie saját harmóniájáért, s ezért hatékonyan óhajtja fejleszteni a képességeit és ki kívánja bontakoztatni a lelki értékei. Ez egy havi rendszerességű gyakorlati képzés, amely gondolkodásmód- és életmód-változtatással jár együtt. Mindenkinek a maga ütemében.

3. fokoztat : A külföldi spirituális zarándoklatainkon és töltődéseinken részt vevők képezik ennek a fokozatnak a gerincét. Ide tartoznak mindazok, akik már sikereket értek el az önbeavatásban és életük szerves részévé kívánják tenni az ősi egyiptomi energiákat és ismereteket, valamint akik rendszeresen képezik magukat és óegyiptomi beavatásokban részesülnek.

4. fokozat : Ez a fokozat a hitélet gyakorlati oldalát adja. Speciális, zártkörű vallási szertartásokat és rituálékat végeznek rendszeresen az ide tartozók. A hívők megismerik az ősi Atlantisz és Egyiptom múltját, felelevenítik a speciális vallási szokásrendet és a tradicionális ünnepeket. Ez már egyfajta lelki elkötelezettséggel jár.

5. fokozat : Ez képezi a belső kört. Akiknek a predesztináltsága – életfeladata és életcélja – a Fény Lovagjainak Testvériségéhez kapcsolódik és elhivatottak eziránt, azok részesülhetnek az óegyiptomi misztériumok titkos tanításaiban és a mélyebb misztériumok megélői lehetnek.


2011. March 16., Wednesday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum