Egyiptomi zarándoklatok

Írta: Száraz György

Mi azért zarándokolunk Egyiptomba minden évben, hogy az ősi piramisok és templomok energiáiból töltődjünk. Legutóbb például olyan energiákat vettünk fel, amelyek a megújulást, a megvalósulást, a termékenységet, a megértést és a megérést erősítik az emberben és hozzásegítik ahhoz, hogy az életében képes legyen rendezni a sorokat a teremtő erő által. Egyiptom szuperenergiái a szellem és a lélek üzemanyagai, amelyek táplálják a fejlődést és elősegítik az átalakulás szent alkimista folyamatát.

Az alkímia atlantiszi-egyiptomi találmány és az átalakulás művészetéről szól. A legnagyobb alkimista művelet, amit az ember önmagán el tud véghez, hogy felszabadítja magában azokat az erőket, amelyek a képességeit, a készségeit és a valódi isteni individuumát rejtik.

Egyiptomban tiszta formában megtalálhatók az ősi energiák, illetve olyan energiák is, amelyeket az Univerzum sugároz felénk. Félreértés ne essék, nem ezek az energiák tesznek bennünket fejletté, nem ezek az energiák adnak szuperképességeket. Eme szentséges energiák abban segítenek, hogy felszakadjanak bennünk azok a gátak, amelyek fogságban tartják a képességeinket. Nekünk nem kívülről kell felvennünk a tudást, hanem elő kell hoznunk magunkból, vagyis ki kell szabadítanunk azt a szellemiséget, akik valójában vagyunk. Ez a megváltó munka zajlott az ősi Egyiptom templomaiban és misztériumiskoláiban.

EGYIPTOMI MÁGIA

A mágiával kapcsolatban sok emberben élnek negatív képzetek. Ez részben az elmúlt évezredek vallási felfogásaira, részben a népi hiedelmekre vezethetők vissza. A mi vallási eszméinkben a mágia egyáltalán nem negatív dolog, mindazonáltal tény, hogy lehet pozitív célokra használni és lehet negatív szándékkal alkalmazni.

Mi a mágia? A mágia az élet tudománya, ezért szent tudomány. A mágia művelői az emberek. Sokan természetesen nincsenek azzal tisztában, hogy ők bármiféle mágiát is űznének. Mi nem szűkítjük le a mágiát a ceremoniális mágiára, hanem kiszélesítve a fogalomkörét az egész Teremtést, magát az Életet értjük alatta. Az egyiptomiak így gondolkodtak. Egész életüket mágiának, azaz teremtési folyamatok összességének tekintették. Minduntalan teremtettek a gondolataikkal, a szavaikkal és a tetteikkel egyaránt. Magukra úgy tekintettek, mint olyan életművelőkre, akik a tökéletesedés ösvényén járnak. Mindenki éppen tart valahol, de mindenki célja saját maga megismerése és életcéljának beteljesítése.

Aki az életet behatóan akarta megismerni, az a papoktól tanult. A papok beavatott emberek voltak, akik különböző szinteken ismerték az élet titkait. A beavatott papok igyekeztek közelebb kerülni az élethez és megismerni az élet mozgatórugóit. Kívülről-befelé haladva, kérdéseket válaszokkal egymáshoz közelítve közelebb jutottak az Élet titkaihoz és a teremtés rejtélyeihez. Ez volt a mágia tudománya.

Miközben az egyiptomiak mágiával foglalkoztak, közelebb kerültek az Istenekhez, azokhoz a teremtményekhez, akik számukra a tudást adták, illetve az élet lehetőségét biztosították. Az egyik leghíresebb ilyen istenség Thot volt. Thot Félisten fektette le az ősi Egyiptom alapjait és indította el a kultúrát.

Az egyiptomi nép kezdetben viszonylag egyszerű életmódot folytatott: földműveléssel és állattartással foglalkozott a Nílus által megtermékenyített területen. Miután az atlantiszi kontinens, amely tényleg létezett, elsüllyedt, Thot (későbbi nevén Hermész) keresett egy földrészt és egy olyan népcsoportot, akikhez ezt a tudást elvihette, s akiknek átadhatta az atlantiszi tudást. Álma egy szuperfejlett civilizációt létrehozása volt. Így került el Atlantisz tudása a mai Afrika területére és indult el az egyiptomi kultúra kifejlődése.

Hermész azt tanította, hogy mindenkiben szunnyad valami az isteniből. Ha ez megtermékenyül, akkor életre hívható az emberben minden olyan tulajdonság, amelyet az istenek magukból adtak az ember számára. A mindenhatósághoz mindenekelőtt szellemi önuralom szükséges. Az ember nem más, mint testté vált Ige. Ebben az esetben az Ige nem egy gondolatot jelent, hanem az isteni Szellemre utal. Az Ige nem más, mint a Teremtőből kicsatolódott szellemi rész, ami tulajdonképpen az emberi lény egyharmadát alkotja. Ezért, ha az ember megfelelően tud bánni a testével, a lelkével, a szellemével, akkor ezeket az isteni tulajdonságokat felerősítheti magában.

A beavatottaknak meg kellett tanulniuk különböző pszichikai gyakorlatokat, melyek segítségével képessé váltak a tökéletes koncentrációra és önuralomra. Azért, hogy az emberi elme képes legyen felfogni a rejtett erők valós lényegét, összekapcsolták a tudati, a tudatalatti és a tudatfeletti funkcióikat.

A mai hétköznapi életet élő embernek felszínes a tudata. A legtöbb ember gondolkodása során általában csupán a periférikus tudati részeit használja, tehát tudata külső héját működteti. A főbb érzéktartományok: az látás, hallás, a tapintás, a szaglás és az ízérzékelés. A tudatunk nagy része azonban kihasználatlan marad. Az embert túlságosan lekötik a fizikai környezetéből érkező ingerek és információk. Úgyszólván magával ragadják a tudatot. Ezért aztán a figyelmünket nem tudjuk egy dologra koncentrálni.

Az emberi elme úgy épül fel, hogy a periférikus tudat mögött helyezkedik el a valódi tudatunk. A legtöbb ember a valódi tudatát nem is használja, csak a periférikus tudatát működteti. Azért nem tudunk koncentrálni, mert a milliónyi külső inger eltereli a figyelmünket. A beavatottaknak mindenekelőtt ezt a figyelemelterelést kellett kiiktatniuk. Különféle pszichikai, koncentrációs és önfejlesztő gyakorlatokat végeztek rendszeresen, hogy a napi problémák ne kössék le minden szellemi energiájukat, s hogy tudatuk ne legyen földhöz kötött. Egyiptomban ezt jelentette a mágia.

EGYIPTOM ENERGIÁI

Egyiptomban a civilizáció felépítésében és fenntartásában központi szerepet játszottak az erők és az energiák. Elengedhetetlen volt, hogy legyenek olyan emberek, akik ezeket az energiákat látják, illetve érzékelik. Ők voltak a látók, akik tudták, hogy mit miért kell csinálni. A látók teljesen másként érzékelték a valóságot, mint a hétköznapi emberek. Ennek oka abban keresendő, hogy a látók képesek voltak a pszichikai képességeik működtetésére.

Az egyiptomiak monumentális építkezéseik során az anyagmozgatáshoz használták az erők ismeretét. Mágikus tudásuk lényege az volt, hogy az elemi erők tulajdonképpen formai erők, tehát az anyag maga is az erőknek és az energiáknak a megnyilvánulási formája. Felfogásuk szerint, ha valaki igazán ismeri az anyag elemi tulajdonságait, akkor képes hatással lenni rá. Manapság a pszichokinézis és a telekinézis nyugszik ezeken az elveken. Előbbire a kanálhajlítás, utóbbira a tárgyak pszichikai erővel történő mozgatása jó példa.

Az emberi élet az energiák révén befolyásolható a leginkább. A titkos tudomány felfedi, hogy a földi dolgokat a magasabb eszmék hozzák létre, a szellemen túli, a gondolat feletti valóság, vagyis a csillagok birodalma. Az egyiptomiak képesek voltak a csillagok energiáinak befogására. Erre szolgáltak a szent helyek: az egyiptomi piramisok és a templomok.


2011. March 16., Wednesday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum