Honnan származik a hit?

MINDEN EMBER HISZ VALAMIBEN?

Írta: Száraz György

 

Ahit egyidős az emberiséggel. Mi a hit valójában? Honnan ered a hit? Mi a forrása? Életünk nagy részében e kérdések fölött általában könnyedén átsiklunk és megelégszünk annyival, hogy a hit egy természetes tartozékunk, mert mindenkiben van belőle valamennyi. A hit tehát közös emberi jellemvonásunk.

Mindenki hisz valamiben, ki istenben, ki a sorsban, ki a jó szerencsében, ki az igazságában, ki az elméleteiben, vagy éppen paradox (önellentmondó) módon abban hisz, hogy ő nem hisz semmiben. Holott, ha jobban belegondolunk, az csapja be magát a legjobban, aki abban a látszatban él, hogy ő hitetlen gyaur, amolyan ateistaféle. Én azonban nem óhajtom minősíteni a személyes hitet, megértem, ha ma sokan vannak így ezzel. A mi szempontunkból a kulcs nem is az lesz, hogy hisz-e az ember vagy sem, mert ebből megannyi véresebbnél véresebb hitvita, háború és ideológia született már az idők folyamán, amitől én kategorikusan elhatárolódnék, sokkal inkább a megszokásokra és a beidegződésekreszeretném felhívni a figyelmet.

Ma már nem is nagyon teszünk fel olyan evidens kérdéseket: miért vagy kiben hiszünk egyáltalán?Mert ha a szüleinknek vagy nagyszüleiknek jó volt a maguk hitfelfogása, akkor az nekünk is megfelel.

Gyakran összekeveredik erkölcstanunkban a kérdés és a kétkedés problematikája. Pedig aki jóindulatból kíváncsi, általában csak hitének réseit, illetve hézagjait akarja betömködni. Ezt szokták aztán félreérteni, támadásként értelmezni és hol a tekintélytiszteletre, hol a tradíciókra hivatkozva végső soron elutasítani. Összességében kijelenthetjük, hogy a legtöbb emberben nincs kielégítő válasz a hitbéli kérdésekre.

Voltaképpen akkor kicsoda vagy micsoda lehet a hit kútfője? A keresztényeknél a Biblia, Isten szava a forrás. Én is mélyen hívőnek tartom magamat. Csak azt szeretném tudni, hogy akik a hit alapjait lefektették, úgy gondolták-e az elveiket, mint ahogyan azok a jelen korban hozzám tolmácsolások útján eljutnak. Vajon hiánytalanul jutottak el hozzám a hitelvek? Helyesen értelmezzük a vallási eszméket? Felfedezhető emberi kéz nyoma a szent iratok mai verzióin?

Nos, úgy vélem, közmegegyezéssel hiszünk valami olyasmiben, amit közmegegyezéssel hoztak létre őseink. Isten igéje szerintem túl sok emberi kézen vagy inkább fejen ment és megy át ma is. Nincs konszenzus: több ezer egyház alakult az idők folyamán, jelezvén, hogy ők másképpen gondolják a hitelveket.

A modern ember előbb-utóbb belefárad a keresésbe, hiszen nem tudja eldönteni, hogy kinek van igaza, inkább úgy gondolja, hogy jobb volna a személyes hitét önmagán belül megélni. Az ilyen lélek talán függetlenül minden felekezettől és vallástól, vagy talán tagként, de mindenképpen a külső szervezettől elvonatkoztatva, saját lelkében igyekszik megtalálni az isteni szót.

Az energiákban van egy szubsztanciális erő, mely bizonyos hiányfogalmak kiegyensúlyozására képződött. Ez a Földön megtalálható hit, ami mindig valaminek a hiányából fakad az embernél. Megfigyelhető, hogy a hit általában a lelki hiányból bomlik ki: ha nem kiegyensúlyozott az ember élete, ha nem stimmel valamije, ha nem kap meg valamit, ha vár vagy vágyik valamire, ám ezt már nem tudja követelményként egy emberi lénnyel szemben támasztani, akkor felfele fordítja tekintetét és a felsőbb hatalomtól, az Úrtól reméli azt. S éppen ezért hisz is a létezésében. Létezik egy olyan fogalom, amit akkor veszünk elő, amikor már nem lehet mit mire fogni: ilyenkor azt szoktuk hangoztatni, hogy az Úr akarta így, vagy váltig állítjuk, hogy az Úr az ő végtelen bölcsességében ezt vagy azt cselekedte. Holott a legtöbben nem tudjuk, mire gondolunk! Ilyen hát az emberi hitünk.

Alapvetően kétféle hívő ember létezik: az egyik típus, aki hiszi Istent, a másik, aki féli Őt. Ma az utóbbiból akad a legtöbb. Nos, az igazi hithez fel kell nyitni az ember szemét, hogy végre lásson, hogy tudja, miről van szó. Mert itt szembeötlő hiba, hogy az emberek azt sem tudják, mi az, amiben hisznek. Hinni – véleményem szerint – csak abban lehet, amit tud az ember.

A Földön bizonyos kiváltságos személyek igen sok eredeti, hiteles információval rendelkeznek, melyek megerősíthetnék az emberek hitét, de direkt eltitkolják azokat. Egyes érdekszervezetek ugyanis nem akarják, hogy kiderüljön, mi is az igazság, milyen is az Igaz Hit, melyet az Atya, a Teremtő az emberekre bízott.


2011. March 16., Wednesday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum