Amon

AMON/ÁMON

Írta: Száraz György

 

Eredeti neve: Imn, amit imen-nek ejtünk. Jelentése „rejtett, titkos”. Ámon más elnevezései: Ámun, Ámen, Ammon, Hammon. Egyike a legősibb isteneknek Egyiptomban. Neve már az Óbirodalomtól, az V. dinasztia korától kezdve előfordult a piramisszövegekben. Nevének eredeti jelentése „Az elrejtett” vagy „Aki rejtve van”, de hívták „Egyetlen”-nek is. Szent állata a kos. Általában embertestű és kos fejű istennek ábrázolták két magas tollal és napkoronggal a fején, egyszerűen kos formájában is megjelenhet. A kos a teremtő erőt jelképezi, ami utal az istenség ősiségére, a teremtés aktusában való részvételére.

Kultuszközpontja Théba volt. Ő volt a város védelmezője. Kultusza Felső-Egyiptomból indult, majd egész Egyiptomra kiterjedt. Amon felesége Mut, az Ég Istennője, illetve fia Honszu, a Hold istene. Amon, Mut és Honszu alkotja úgynevezett thébai istenhármasságot.

Néha Amaunet istennőt tartották a feleségének. Amon kezdetben közel állt Monthuhoz, a thébai harci istenséghez, akivel azonosult is (Amon-Ré-Monthu). A Középbirodalom időszakában Min, a termékenység istene is azonosult vele. Az Újbirodalom idején (i. e. 16-11. század) XVII. (thébai) dinasztia korában Amon egész Egyiptom istene lett. A karnaki templom ekkor lett Ámon és az egyiptomi vallás központjává is. A templom bejáratánál Ámon kos fejű szfinxek sokaságának formájában látható. Nagyon sokáig tartó kultuszát végül Ízisz és Ozirisz törte meg.

Évenként, a Nílus áradásának második hónapjában tartották fényes külsőségek között az Opet-ünnepet Ámon tiszteletére. Núbiában számos alakban tisztelték, legfontosabb kultuszközpontjai Kermában, Kawában, Napatában és Naqában voltak.

Amon az Újbirodalom idején azonosult Ré napistennel és Hórusz égistennel (az Amon-Ré név először a Piramisszövegekben fordul elő), innentől kezdve az istenek királyaként tisztelték (görög - Amon-Ré-Szonter, egyiptomi - Amon-Réneszut-necser), de teremtő istennek, minden létező megteremtőjének is tartották. Ezen felül Amon-Ré volt a héliopoliszi Enneád (isteni kilencség) vezetője és a hermopolisziOgdoád levegő istene.

Őbenne létezik láthatatlanul (ahogyan a nevéből is következik) minden isten, ember és tárgy. Amon azonos lett Hórusszal (Amon-Ré-Harahti), Hápival (Amon-Hápi), Nunnal, Ptahhal, Heperrel, Szobekkal és Hnummal, és így tovább. Vele függ össze a fáraók istenítése, akiket véréből való fiának tekintettek (azt tartották, hogy a fáraók Amon és az anyakirálynő frigyéből születnek)

A tradíciók szerint a fáraó képében jelent meg az isten. Amon vezető szerepet játszott a koronázási szertartásokban. II. Ramszeszt például az ő nevében kiáltották ki fáraóvá: „Ő az én véremből való igazi fiam, trónom védelmezője, Egyiptom ura.”

Amon vitte győzelemre a fáraók seregét. Amont bölcs, mindentudó istennek, égi patrónusnak, az elnyomottak védelmezőjének is tartották. Amon legnagyobb és legrégibb temploma a karnaki templom (Thébában). Az Amon-ünnepkor („a Szép Völgy ünnepen”) a hatalmas népáradat onnan hozta ki Amon szobrát. A benne megtestesült istenség ezen a napon nyilatkoztatta ki akaratát, közölte jóslatait és döntötte el a vitás ügyeket. Az Ámon-papság sokszor nagyobb hatalmat képviselt a fáraónál is. A XXI. dinasztiától kezdve a birodalmat érintő döntésekben őt kérdezték meg, azaz az istenség szobrát (orákulum), az jelezte a kérdésben egyetértését vagy ellenvetését - természetesen kiválasztottain keresztül.


2011. March 24., Thursday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum