Su

 

SU

Írta: Száraz György

 

Su a levegő istene, az isteni kilencség tagja. Az isteni kilencség Héliopoliszban alakult. Azért kilencesség, mert kilenc istenből állt össze ez a panteon és ez a legfőbb városa az egész Egyiptomi Birodalomnak, illetve ez maradt fenn az ősi városok közül. Héliopolisz most a homok alatt pihen, de azért érdemes róla tudni, hogy a mítosz szerint ott emelkedett ki az első ősdomb. Gyakorlatilag minden templomot a teremtés színhelyén ősdombnak tartanak az egyiptomiak. Azt mondhatjuk, hogy Ré itt hozta létre Sut és Tefnutot. Az ő gyermekeik voltak azután Geb és Nut, akik pedig az Ozirisz mítoszban szereplő Oziriszt, Íziszt, Nephtüszt és Széth-et alkották meg, hozták a világra. Su kultuszközpontja: Héliopolisz

Su nevének jelentése: „üresség” vagy „aki felkel”. Su egy olyan ősi isten, aki a levegőt személyesítette meg. Su és Tefnut apjuknak, Atumnak két szeme. Su a baloldali szem, aki a napot szimbolizálja. A mitológia szerint a fiára féltékeny Su elhatározta, hogy terméketlenné teszi gyermekeit. Befurakodott hát a két istenség: Geb és Nut közé, hogy azok ne tudják érinteni egymást. Az egymáson fekvő Nut és Geb közé érve felemelte az istennőt az égbe. Lányát, Nutot tartva elfoglalta a föld és az ég közti helyet, így vált a napfény közvetítőjévé. Su 360 napos időegységet hozott létre és megtiltotta, hogy Nut bármelyik napon is szüljön. Thot segített neki, s az öt kiegészítő napon – ami a valóságban a szoláris és a lunáris naptár összehangolását szolgálta – Geb és Nut végre egyesülhetett, biztosítva az utódlást. Antropomorf ábrázolásain felemelt karral, fején egy vagy négy hosszú tollal ábrázolták, amint felemelt karjával az eget (Nut testét) tartja a föld (Geb) fölött.  Előfordult oroszlán alakjában is.

Su a levegő istene. Azt mondhatjuk tehát, hogy Ámon-Rének ő az egyik gyermeke. Az ő felesége pedig Tefnut, a nedvesség és a pára istennője. Su férfialakként fején a nevét jelölő toll hieroglif jelével ábrázolandó. Szoláris jellegű istenség, de nagyon szoros kapcsolatban áll Rével, mivel minden reggel segített a Napisten újjászületésében, ezért tehát hatalmas teremtő ereje van. Az Amarna-korban, tehát az ehnatoni korszakban már a Napisten egyik formájának tekintették Sut. A fénnyel való kapcsolata miatt egy ideig még Ehnaton is tisztelte; Aton nevének korábbi változatában Su is benne foglaltatik.

Egy Ptolemaiosz-kori szöveg szerint Su sokáig Egyiptom királyaként uralkodott, majd mikor megöregedett, felment az égbe Réhez. Su gyermekeinek, Geb földistennek és Nut égistennőnek gyermekei a csillagképek, melyeket Nut lenyelt, ezért Geb megharagudott rá. Su ezután választotta ketté Gebet és Nutot.

A Piramisszövegekben említik Su tavait, amelyben a király megtisztul. A fáraó „Su csontjai”-ba kapaszkodva jut fel az égbe.

A Halottak Könyve az alvilági bíróság egyik tagjaként tűnteti fel. Amikor a mítosz szerint Tefnut, a Napszem sértődöttségében elmegy Núbiába, Thot oldalán Su megy utána. Thotpávián képében dallal és tánccal csalogatja vissza Egyiptomba az istennőt. Tefnut visszatérése után házasságra lép Suval, mire ismét kizöldül a természet.

Bár a Piramis- és Koporsószövegekben is utalnak rá, Su kultuszát csak az Újbirodalomtól tudják kimutatni. Su és Tefnut fő kultuszközpontja Nai-ta-hut, amely ma Tell el-Mukdam, görög nevén Leontopolisz, mert a két istent oroszlán formájában imádták itt. A Későkorban Sunak tulajdonították a világmindenséget megújító hatalmat, emiatt imákban és varázsszövegekben gyakran említik.


2011. March 24., Thursday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum