Tefnut

 


TEFNUT

Írta: Száraz György

 

Tefnut vagy Tefnet a nedvesség és a pára istennője az egyiptomi panteonban. Egyes elméletek szerint neve a felemelkedni igéből ered. Ré lánya és Su hitvese, Geb és Nut anyja. A héliopoliszi Enneád egyik prominens tagja. Tefnutot leggyakrabban oroszlánfejű nő és oroszlán alakjában ábrázolták, ritkán teljesen emberi formában is megjelenítették. Emberi, vagy félemberi formában fején általában hosszú parókát, napkorongot és ureuszt visel. Egyik kultuszközpontja Leontopolisz volt.

Tefnut másik kultuszközpontja Héliopoliszban található, ahol a mítosz szerint Tefnut és férje, Su volt az első istenpár. Atum (Ré-Atum) „szülte” őket. Tefnutot néha Ptah feleségének mondják. Rének lánya, kedvenc szeme volt. („Ré lánya az apja homlokán.”) Mint Ré és a fáraó védelmezője, megjelenítették tisztán ureusz kígyó formájában is.

Amikor Ré reggel feljön a látóhatáron, Tefnut tüzes szeme csillog a homlokán és megégeti a nagy isten ellenségeit. Ebben a minőségben Tefnut azonosult Utó istennővel. Hiposztázisa volt Upesz lángistennő és Szesat írásistennő is. (Hiposztázis a mitológiai alak egyik tulajdonságának elválasztása az alaktól, s önálló istenségként való megszemélyesítése.) Az egyik mítoszváltozat szerint Tefnut, Ré szeme elszökött Núbiába. Távozása aszályt hozott Egyiptomra, de aztán apja kérésére, aki elküldte érte Thotot és Sut (más változat szerint Onuriszt) végül visszatért. Hazatérése után házassága lépett Suval és ismét virágba borult a természet. Tefnut azonosult Muttal, Basztettal, valamint Hathorral, Szahmettel és más Egyiptomban tisztelt oroszlán-istennőkel (például Menttel).

A memphiszi teológia TefnutotPtah istennel azonosítja. Tefnut és Su ba-madár alakjában jelenik meg Ptah ülő alakja előtt a késő kori Hibisz-templom egyik reliefjén.

A Középbirodalomban a Koporsószövegekben Tefnutot azonosítják Maattal, a Rend princípiumával. A Koporsószövegek 80. fejezetében Atum így beszél az istenpárról:

 

„Él az én leányom, Tefnut,

őfívérévelSuval lesz.

Su neve Élet, Tefnut neve Maat.

Ikerpárommal élek, két ivadékommal élek.

Kettejük között vagyok,

egyik mögöttem, (másik) előttem.

Élet, és leányom, Maat alszanak,

egyik bennem, másik körülöttem.

Föléjük emelkedem,

két karjuk körülfon engem.”

Az i. e. 8. század közepétől 50 éven át Amon thébai főpapjai helyett főpapnők – líbia hercegnők, majd az etióp királyi család nőtagjai – vezették a thébai papságot. Az „isten felesége” cím járt nekik, s Tefnut földi megtestesüléseinek tekintették őket.


2011. March 24., Thursday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum