Geb

 

GEB

Írta: Száraz György

 

Nut istennő párja. Gebről azt érdemes tudni, hogy Ő Földisten. Hogy ha ebből indulunk ki, akkor azt is hozzá kell tennünk, hogy Nut a kiegészítő fele és Ő az, aki Hórusz és Széth harcában bíróként szerepel, hiszen a Föld isteneként valamennyi, a Földön zajló esemény hozzá kötődik, beleértve a növényvilág és az állatvilág eseményeit is. Általában zöld testű fekvőalakként ábrázolják, erősen fallikus jelleggel, ami persze a teremtő erőként nyilvánul meg, de olykor-olykor lúdként is megjelenik. A piramisszövegekben gyakran rosszindulatú istenként említik, aki a halottat a testébe zárja, pontosabban elzárja a lehetőségét annak, hogy a testből kiemelkedjen. Valójában nem erről van szó, Ő egyáltalán nem negatív figura, de tény, hogy a földhöz kötő erőket lehet hozzá társítani. Ami még a földdel kapcsolatos szerepét illeti, a földrengésekről úgy gondolkodtak az egyiptomiak, hogy azok nem mások, mint Geb nevetései. Egyébként, ha meg akarjuk feleltetni más istenségekkel, akkor Geb a görög Kronoszhoz áll a legközelebb. Kultuszközpontja Héliopoliszban volt.

Geb egy khtonikus istenség, Su és Tefnu fia, a héliopoliszi Enneád tagja. Általában embernek ábrázolták Alsó-Egyiptom vagy Felső-Egyiptom koronájával a fején, vagy féloldalt fekve fején lúddal, vagy teljesen lúdként.VI. Ramszesz sírjában nyúlfejjel jelenik meg. A mítosz szerint Geb összeverekedett nővérével és feleségével, Nuttal (az éggel), mert az naponta felfalta a gyerekeiket - a csillagokat -, majd ismét megszülte valamennyit és Su szétválasztotta őket. Gebet lent hagyta vízszintes helyzetben, Nutot pedig felemelte. (Az egyiptomi „ég-föld” párban a nemi megszemélyesítés fordítottja a megszokottnak: az ég a nő, a föld a férfi. Ennek oka, hogy a férfi az anyagi megvalósító erőnek, míg a nő a spirituális erőnek a megtestesítője.) Az ábrázolásokon Nutot támasztja alulról, felé meredő pénisszel. Felmerült az is, hogy a teremtésmítoszokban felbukkanó Nagy Gágogó azonos lehet Geb ősi, lúd alakban elképzelt formájával.

Geb testéből nőtt a növényzet, bordáiból a gabona, de a friss víz is az ő testéből ered. Hapi, a Nílus-isten Geb barátja. Pozitív tevékenysége mellett azonban szárazságot is tudott okozni és mint említettük már, nevetése okozta a földrengést. Geb gyógyító istenként is ismert, különösen skorpiócsípés elleni varázsszövegekben említik. Mint a föld megtestesítője, a sírt is jelképezi. Fontosságát mutatja, hogy a Piramisszövegekben az egyik leggyakrabban előforduló istennév az övé; gyakran Rével együtt szerepel.

Geb szoros összefüggésben állt a királyság fogalmával is, mint Atum örököse és Ozirisz apja. Hórusz és Széth történetében ő a bíró, aki dönt abban, ki a trón jogos örököse. A fáraót Geb örökösének is nevezték.

Saját kultusza nem volt, de számos templomban ábrázolják és a népi vallásban is fontos szerepet töltött be. A görögök Kronosszal azonosították.

Geb gyermek volt Ozirisz, Széth, Ízisz és Nephtüsz. Geb lelke (ba-ja) Hnum volt. Azt tartották, hogy Geb lelke jóságos isten. Megóvja az élőket és a holtakat a földben élő kígyóktól, őrajta nő minden növény, amire szüksége van az embernek, belőle jön fel a víz (a Nílus). Kapcsolatban volt a holtak birodalmával is. Hórusz és Széth igazságáról folytatott vitájában Ozirisz trónján Geb a főbíró. A Halottak Könyvének 125. fejezetében Geb részt vesz Ozirisznak a holtak feletti ítélkezésében. Geb rangja: „hercegek hercege” („repati”), Egyiptom kormányzójának tartották. Utóda Ozirisz lett, akitől Hórusz örökölte a trónt, az ő utódai és szolgái a fáraók. Következésképpen a fáraók hatalma Gebtől származik. Geb nevét a kacsa/liba hieroglifájával (Gb) írták, bár a kacsa egyesek szerint nem az ő szent madara volt. Az egyik szövegben Geb leányát, Íziszt „kacsatojásnak” nevezik.

Su királyságát Geb váltotta a trónon. Kettejük uralma között azonban nagy zűrzavar támadt a fővárosban, amit csak tetézett Geb hirtelen támadt szerelme anyja, Tefnut iránt. Kilenc napon át tomboltak a viharok az országban, míg végül Geb elfoglalta helyét a trónon és meghódoltatta a fellázadt embereket is. A föld kiemelkedő pontjának vélték Geb térdét, ezért hívták az egyiptomiak a hegyeket és a dombokat „Geb felkelésének”.


2011. March 24., Thursday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum