Ozirisz

 

OZIRISZ

Írta: Száraz György

 

Oziriszaz ősi Egyiptom egyik legfontosabb istene. A héliopoliszi Enneád (a kilenc legfontosabb istenség csoportja) tagja. Ozirisz Ízisszel és Hórusszal alkot istenháromságot.

Az „Ozirisz” név már egy görögösített alak, eredeti nevének hangzása Usziri, aminek jelentése „a trón szeme”.

Ozirisz eredetileg termékenység istenség volt, a sarjadás szimbóluma, majd később, halálát követően az alvilág ura lett. Ő Ízisz testvére és férje, Széth és Nephtüsz bátyja, Nut és Geb fia és Hórusz apja. A mítosz szerint Ozirisz királyként uralkodott a földön. Ré bízta meg Őt azzal, hogy tanítsa meg az embereket a földművelésre. Később féltékeny öccse, Széth, megölte, feldarabolta a testét és szétszórta Egyiptomban. Ízisz összeszedte és Anubisz segítségével összeillesztette Ozirisz darabjait, kivéve egyet. A falloszát ugyanis nem találta, mivel megették a halak. Ízisz tehát életre keltette Ozirisz, akitől megtermékenyült. Ekkor fogant Hórusz, aki később anyja, Ízisz segítségével vette fel a harcot apja gyilkosa, Széth nagybátyja ellen.

Oziriszt általában mumifikált királyként ábrázolják fején egy különleges, nagyon tipikus tollkoronával, amelyet Atef koronának hívnak, kezében pedig a jogar és a korbács, vagyis a királyság jelképei találhatók. Az alvilág uraként bírósága előtt zajlik le a mérlegelés, aminek során eldől, hogy ki kerülhet be a birodalmába és ki nem (hogy kire milyen sors vár). Halála után a király és az előkelők is úgymond Ozirisszé válnak, tehát szimbolikusan beolvadnak az birodalmába, Ozirisz testébe. Egyébként Ozirisz testéből ered a Nílus, de a Hold is egyik megjelenési formája. Hogy ne legyen egyszerű a történet, Héliopoliszban a főnixszel is azonosították, sőt a gabonakalászokat szintén Ozirisz testének tartották. Az egyiptomiak szerint Ő volt az Orion a déli égbolton, legnagyobb temploma Abüdoszban található, ahol egyébként rendkívül sok földönkívüli energiáttalálunk. Kultuszközpont: Abüdosz ésBuzirisz (Abu Szír)

Az élet, a halál, az alvilág ura, a holtak bírája, egyben a termékenység-isten. (Azt tartották, hogy Ozirisz a növényekhez hasonlóan minden évben meghal, majd új életre kel, de még holtában is megmaradt benne az életerő.) Kezdetben Oziriszt csak a Delta egyik városában, Busziriszben imádták, ahol a föld és a növényzet uraként, tehát nem is a legfőbb istenként tisztelték. Kultusza gyorsan elterjedt az egész országban és kiszorította a helyi istenségeket, magára vállalva azok szerepét is. Például Memphiszben Szokariszhez hasonult, akinek a földalatti világok és a temetés tartozott a felügyelete alá. Így vált Ozirisz a halottak istenévé.

Kultusza a Napistenével vetekedett, sőt azt is elhomályosította az V. dinasztia végétől, amikortól azt tartották, hogy a halott fáraó Ozirisszé változik, illetve hasonul hozzá. A Középbirodalomban már minden halottról ezt gondolták. Az Újbirodalom korában ezt még a szent állatokra – például az Ozirisz-macskára, az Ozirisz-páviánra stb. is kiterjesztették.

Mint a holtak istene, Ozirisz a túlvilág legfőbb bírója. A túlvilághit szerint Ozirisz előtt jelenik meg az elhunyt, amikor szívét mérlegre helyezik. A mérleg másik serpenyőjében Maat istennő szobra az ellensúly, amely az igazságot hivatott jelképezni. Ha az elhunyt igaznak bizonyult, a „paradicsomi-mezőkre” (Jaru-föld) került és jutalma az örök élet lett.

Oziriszt uralkodói jelképekkel, például korbáccsal, pásztorbottal és a Felső-Egyiptom fehér koronájára emlékeztető, két madártollal ékesítettatef-koronával, rendszerint fehér lepelben ábrázolják. Kéztartása (mellkasán keresztbe fektetett karok; a fáraókat ebben a pozícióban temették el) mutatja, hogy múmiáról van szó, a Holtak Uráról. Leginkább zöldre festett bőrrel ábrázolják, ez termékenységi aspektusát hivatott jelezni. A zöld szín mellett a fekete színnel való ábrázolása is a termékenység jele. Élő jelképe az Ápisz-bika volt.

Ozirisz dédapja Ré, nagyapja Su és apja Geb hatalmát örökölte. Egyiptom uralkodójaként leszoktatta az embereket a vad életmódról és a kannibalizmusról. Megtanította őket a gabonafélék (árpa, tönkölybúza) termesztésére, szőlőtelepítésre, kenyérsütésre, sör- és borkészítésre és bevezette náluk az istenek tiszteletét. Öccse,Széth, a sivatag gonosz istene, át akarta venni a hatalmát, ezért elhatározta, hogy megöli Oziriszt. Ozirisz győzelmes ázsiai hadjáratáról hazatérve lakomát rendezett. 72 cinkostársával. Széth is megjelent a lakomán, amelyre egy díszes ládát vitt ajándékba. Kijelentettem, hogy annak szánja, aki éppen beleillik. Amikor a próbánál Oziriszra került a sor, az összeesküvők rácsapták a fedelét, ólommal leforrasztották és beledobták a Nílusba. A víz egyszer partra sodorta ládát, amely fennakadt a hangabokrok gyökereiben. Ízisz, Ozirisz hűséges hitvese megtalálta férje holttestét. Az istennő varázslattal egyesült férje életerejével, aki fiút nemzett neki. Ezután Ízisz eltemette Oziriszt, majd elvonult a Nílus-delta mocsarai közé, ahol megszülte és felnevelte fiát, Hóruszt.

Miután Hórusz legyőzte nagybátyját, Széthet, visszavette tőle kivájt szemét és lenyelette halott apjával. Ozirisz ennek hatására életre kelt, de nem akart a földön maradni, földi trónját átadta Hórusznak, ő maga pedig átköltözött az alvilágba, ahol uralkodott és ítélkezett.

Egy másik mítoszváltozat szerint Széth nem egy ládába zárta Oziriszt, hanem 14 részre darabolta a testét és szétszórta Egyiptomban. Ízisz nagy nehezen összeszedte és összeillesztette a testrészeket, majd eltemette a holttestet. Újabb legenda szerint Ízisz összeszedte Ozirisz minden testrészét falloszán kívül, melyet egy hal lenyelte, és eltemette Abüdoszban.

Kezdetben Ozirisz valószínűleg csak helyi isten volt Dzseduban, a Nílus-delta keleti részében. Miután kultusza meghódította Egyiptomot, az Újbirodalom végétől összekapcsolódott Ré istennel (Ré-Ozirisz) és napkoronggal a fején ábrázolták. A hellenisztikus korban kultusza összeolvadt Ápisz, a szent bika tiszteletével. Így az istenség új összetett alakja a Szarapisz nevet kapta (Ozirisz-Ápisz).

Ozirisz kultusza más országokban is elterjedt. A görög-római korban a misztériumvallásokban mint meghaló és feltámadó isten Attisz, Adónisz, Tamnúz példájához hasonlóan Európában és a Közel-Keleten is tisztelték. Egyik legfontosabb temploma az Ozireion (Ozirisz sírja), amely Abüdoszban található. Másik központja Abu Szírben van.

 


2011. March 24., Thursday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum