Széth

 

SZÉTH

Írta: Száraz György

 

Széth úgy vonult be a mitológiába, mint a káosz és a zűrzavar istene. Általában embertestű és ugyanakkor hosszú fülű és orrú titokzatos állatként jelenítették meg. Korábban ezt okapiként határozták meg, de nem lehet pontosan tudni az eredetét, talán ez hangyászféle lehetett. Elképzelhető, hogy ez egy mitikus állat. Állat alakjában kutyaszerű testtel, hosszú, felálló bojtos farokkal és hegyes fülekkel jelenik meg a predinasztikus korban. Alakját változtatja, van, amikor víziló, disznó, szamár. Őt tartják a sivatag, a forróság, a vihar és a szélvihar istenének.

Széth isten az ókori egyiptomi vallásban, Geb és Nut fia, Ozirisz, Ízisz és Nephtüsz (Nebethet) testvére, és egyben Ozirisz gyilkosa. A görögök Tüphónnal azonosították. Születésének napja, a 3. epagomenális nap (az év utolsó öt napjának egyike) szerencsétlen napnak számított az egyiptomi naptárban. Születésének helye a vallási szövegek szerint az Ombosz-Nagada régió. A Piramisszövegek 205. mondása szerint úgy jött a világra, hogy durván kihasította magát anyja, Nut testéből. Eredetileg a sivatag istene volt, akit hamar a zűrzavarral és a pusztítással kapcsoltak össze. Széth az egyiptomi mitológiában a „szükséges rossz”, egy olyan ellenpont, ami nélkül a jó sem létezhetne. Azzal, hogy Oziriszt megölte, a gonoszság megtestesítőjévé vált, mégis harcossága és ereje révén Hórusz (Alsó-Egyiptom) mellett, Felső-Egyiptom védőistene lett, akinek segítségét Ré napisten is igénybe vette az Apóphisz (kígyó) elleni harcban, s megmentette Rét.

Megítélése az egyiptomi történelem során ellentmondásos volt. A középbirodalom időszakában a királyi hatalom oltalmazójának tartották. Kultuszának csúcspontját a XIX-XX. dinasztia kora jelenti, később mitológiai jelentősége háttérbe szorult, és régebbi ábrázolásait szándékosan tönkretették.

Fő kultuszhelyei: Ombosz, Avarisz, Per-Ramszesz és a Nyugati-sivatag oázisai.

A mítosz szerint Széth megölte Oziriszt, ezért annak fiával, Hórusszal egy igen-igen elhúzódó küzdelmet kellett folytatnia Ozirisz örökségéért. A harc során Széth tépi ki Hórusz szemét, aki ezért megfosztotta őt férfiasságától. Hórusz végül víziló formájában tette ártalmatlanná. Ez a jelenet több ptolemaioszi korban épült templom falán megtalálható. Éjszaka teljesen más funkciót tölt be. A Napisten bárkájának az orrában utazik és Ő az, aki megvédi Apóphisz kígyó támadásától a Napistent bárkájával és kíséretével együtt. A hükszoszok (sémi eredetű nép) korában tisztelete fellendül: az idegen uralkodók a szíriai, palesztinai Baal vihar istennel azonosítják. Negatív tulajdonságai ellenére is nagyon népszerű volt, az uralkodók között is és több Ramesszida (Ramszeszek-korabeli, XIX-XX. dinasztiához tartozó) fáraó is a nevét viselte. Ha csak arra gondolunk, hogy I. Széthi, vagy II. Széthi teljesen egyértelműen Széth nevéből eredezteti a származását. Ők igen nagy nevek voltak a maguk korában, illetve komoly ifjakat adtak az utókornak.

Széth és Ozirisz küzdelmében Széth győzött, aminek fejében 400 évig uralkodhatott Egyiptomban.

Megjegyzendő, hogy a mitológia szerint csak Széth tudta legyőzni Apóphiszt megmentve ezzel a Napbárkát és a benne utazókat, mivel ő rendelkezett az istenek között a legnagyobb erővel. Ezzel együtt Széth, mint a sivatag és az idegenek (idegen országok) istene a gonoszságot is megszemélyesítette. Szent állatainak a nevéhez olyan jelzők járultak, mint „vihar”, „orkán”, „lázadó”.

Hórusz többször is háborút indított Széth ellen, mivel ő is jogos trónkövetelőként lépett fel, de nem tudott felette győzedelmeskedni, ezért a héliopoliszi Enneádhoz fordult. A misztériumjátékokban különös helyet foglal Széth közel 60 évnyi harca Hórusszal, aki a döntő ütközetben kasztrálta Széthet megfosztva ezzel őt az utódnemzéstől. Széth a csatában kivájta Hórusz szemét, amit később meggyógyított Thot isten. A harc folyamán Ízisz állhatatosan segíti a fiát, Hóruszt. Az istenek tanácsa (Enneád) végül a csata befejezéseként úgy döntött, hogy Egyiptomot felosztja két részre. Széth Felső-Egyiptom (a Nílus völgye), míg Hórusz Alsó-Egyiptom (a Nílus Delta-vidék) ura lett. Szétha szükségszerű rossz emblematikus figurája lett.

Oxyrinchusban főistenként tisztelték és Seper-Meruban építettek neki templomot. Egyiptomon kívül a líbiaiak As, a Sínai-félsziget lakói Nemti (Anti) néven tisztelték Széthet. A hurritákTesubbal, a görögök Tüphónnal azonosították. A helléneknek egyebek mellett Tüphón lett a fémek istene, ezért a vasérceket „Széth csontjai”-nak nevezték.


2011. March 24., Thursday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum