Thot

THOT

Írta: Száraz György

 

Thot, vagy más néven Dzsehuti. A varázslat, a tudomány, a művészet, a számolás, az írás, a csillagászat, a műveltség, a bölcsesség és a kommunikáció istene, az írnokok védelmezője és vezetője, valamint Ré Napisten helyettese. Az orvosok patrónusa is volt, az Ebers-papirusz receptjeit az előszóban neki tulajdonítják.

Thot a legősibb korban keletkezett. Kultuszközpontja a 15. Nyúl nomoszbeliSmun (Hemenu, melynek jelentése „nyolc”; görögül Hermupolisz). Az istenség szent száma a nyolcas. Thot kultuszának szent állatai (a nyolc békaisten, a kígyó, az íbisz és a pávián) közül csak a pávián maradt meg.

A hermupoliszinomarkhoszok (kerületi kormányzók) voltak Thot papjai, akik az i. e. 2. évezred végén a Thot fiai címet viselték és neve után kitették az „anh, udzsa, szeneb” királyi formulát ("éljen, legyen egészséges és szerencsés"). Thot másik szent állata az íbisz volt. Az istenséget általában íbiszfejű embernek ábrázolták és írópaletta volt a jelvénye.  A Későkorban „ezüst Atonnak” („ezüstkorongnak”) nevezték. Az ősi egyiptomiak úgy hitték, hogy Thot adta a hieroglif írás ismeretét az emberiségnek, ugyanakkor a Holdhoz is kapcsolódott: Ré napisten második szeme az Ő titulusa.

Thot oltalma alatt állt minden levéltár és Hermupolisz könyvtára. Ő irányította a nyelveket, őt pedig Ptah isten nyelvének tartották. A hellenisztikus korban Thotnak tulajdonították a szent könyvek, valamint a Lélegzés Könyve megalkotását. A Lélegzés Könyve a Későkorban keletkezett és a Halottak Könyvével együtt betették a sírkamrába, mivel mágikus erőt tulajdonítottak neki.

Érdekes módon Thotrokonság nélkül áll az egyiptomi panteonban. Ennek dacára mitológiája terjedelmes. Helye van a Napbárkában, Ré égi hajójában. Thot és Szesat, az írás istennője írják fel a fáraó nevét és uralkodásának éveit az ised-fa leveleire. A Piramisszövegekben néha ő viszi fel szárnyán a halott lelkét az égbe. Fontos szerepe volt az ókori egyiptomi naptár kialakulásában, annak első hónapja is az ő nevét viseli. Mint holdisten ő számolta a napokat, a hónapokat és az éveket. Thot osztotta fel az időt hónapokra és évekre, ezért az „idő urának” is nevezték. Ő jegyezte fel az emberek születésének és halálának a napját. Thot az év 12 hónapjából alkotott magának még öt kiegészítő napot.

Thot vezető szerepet játszott a halottkultuszban és a halotti szertartásokban. Az istenek vezíreként és a kilenctagú isteni tanács (Enneád) írnokaként részt vett Ozirisz ítélkezéseiben. A Halottak Könyvében Thotot úgy ábrázolták, mint aki a mérleg mellett áll és felírja a szív megméretésének eredményeit. Mivel közreműködött Ozirisz megigazulásában és ő adott utasítást a mumifikálásra, jelen van minden egyiptomi ember halotti szertartásán. Thot Ozirisz védelmezőjeként lépett fel és megszüntette Széth harcát Hórusszal. Ő segített Hórusznak egyebek mellett visszakapni a szeme épségét is. Őrizte az elhunytakat és bevezette őket a holtak birodalmába.

Thot egyik legfontosabb szerepe az, hogy a Napbárkában a „Világ Rendjének” őrzője. Ez Ízisz és Ozirisz mítoszának egy epizódjából derül ki. Amikor Ízisz a Delta mocsaraiban rejtegeti a gyermek Hóruszt Széth haragja elől, az ifjú istent megmarja egy skorpió. Ízisz annyira kétségbeesetten kezd kiabálni, hogy még a Napbárka is megáll égi útján. Az istenek Thotot ugrasztják ki, hogy tegye rendbe a dolgokat. Az isten meggyógyítja Hóruszt, így Ízisz abbahagyja a zokogást, a Napbárka pedig folytathatja útját. Ezzel áll összefüggésben, hogy Maatot, az igazság és világrend istennőjét tartották Thotfeleségének.

Thotot általában megfeleltetik a görög Hermésszel, pontosabban Hermész Triszmegisztosszal azonosítják. A rómaiak pedig Mercurius-ként személyesítették meg.

Kultuszközpontja Hermopoliszban volt, de tisztelték őt a deltában és a Dakla-oázisban is.


2011. March 24., Thursday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum