Basztet

 


BASZTET

Írta: Száraz György

 

Baszt néven az egyiptomi mitológiában az öröm és a vigasság istennője. Szent állatai a macskák, amit szentélyeiben helyeztek el. Macskafejű nőnek ábrázolták szisztrummal (hangszerrel) a kezében.

Básztet kultusza a II. dinasztia idejére nyúlik vissza. Ekkor oroszlán formában Alsó-Egyiptom, Ré napisten és a fáraó védelmező istennőjeként imádták. Emiatt a Nappal hozták összefüggésbe (ezt mutatják címei is: A láng úrnője és Ré szeme), de a görögök később holdistennőként tekintettek rá. Neve felfalót jelent, eredetileg Bászt formában használták, később írták Básztetnek. Mivel így neve hasonlított az illatos olajok tégelyét jelentő szóra, Básztetet elkezdték a parfümök, illatszerek istennőjeként is tisztelni.

Basztet eredetileg tehát oroszlánistennő volt, de később az istennő veszített vérszomjasságából és az Újbirodalom idején macskává változott. Macskafejű nőként vagy fekete macskának ábrázolják, mert Basztetnak macskaáldozatokat mutattak be. Az istennő a Nap (Napisten) gyógyító erejét jelképezte, amúgy a béke istennője volt. Ő volt Ptah felesége és Mahesz anyja, a vidámság, a zene, a tánc, a szerelem istennője. Kultuszának központja Per-Basztetben, görögül Bubasztiszban volt. Itt áll a legismertebb temploma, „Basztet-háza”. Ebben a kultuszközpontban 300 000 mumifikált macskát találtak. Hérodotosz feljegyzései arról tanúskodnak, hogy Basztet tiszteletére minden évben táncos ünnepségeket tartottak. Basztet óvja a terhes nőknek, de a férfiakat is megvédi a betegségektől és a fizikai támadásoktól.

Az ókori Egyiptomban nagy tiszteletben tartották a macskákat, részben azért, mert az elszaporodó rágcsálók komoly gondokat tudtak okozni a gabonaraktárakban, részben azért, mert a macskák a rágcsálókon kívül a kígyókat is megölték. Emiatt gazdáik gyakran arany ékszerekkel díszítették a macskákat, megengedték nekik, hogy a gazdájuk tányérjából egyenek, és ha elpusztultak, az egész család meggyászolta őket. Básztetet macskaistennőként emiatt nagy tisztelet övezte.

A XXII. dinasztia (a Bubasztidok, i. e. 10-8 sz.) uralkodása idején virágzott a kultusza. Általában Ré napisten leányának, illetve olykor nővérének tartották, ugyanakkor bizonyos inkarnációjában a házastársának tekintették. Egy másik óegyiptomi korszakban Ptah (a Napisten egy másik megnyilvánulási formájának) felesége lett. Egyesek szerint ő volt a sakálfejű Anubisz anyja és nem pedig Nephtüsz.

Az Újbirodalom idején, mikor a vad oroszlánisten, Maahesz is az egyiptomi istenek egyike lett, Básztetet macska- és oroszlánistennőként és a föld védelmezőjeként Alsó-Egyiptomban Maahesz anyjának kezdték tekinteni. Felső-Egyiptomban az ottani vérszomjas oroszlánistennő, Szahmet lett az anyja.

Basztetet gyakran hozták összefüggésbe Alsó-Egyiptom fő védőistennőjével, Uadzsettel, és végül Uadzset-Basztet néven említették őket. Felső-Egyiptomban ugyanígy azonosították a védőistennőt, NehbetetSzahmettel. Végül Mut, az egyre jelentősebbé váló anyaistennő olvasztotta magába először Uadzset-Basztet, majd Szahmet-Nehbet tulajdonságait is.

Az általában jóindulatú Basztet oltalmazta az embereket a betegségektől és a rossz szellemektől. A fentebb említett életterületeken kívül Basztet komoly ráhatással bír az ember legalapvetőbb tulajdonságaira, minthogy a szexualitás, a szerelem és a termékenység istennője is. A régészek feltételezik, hogy a macskát szaporasága miatt lépett elő termékenységszimbólummá. Egy démotikus álmoskönyv szerint a macskával álmodó nő sok gyermeket fog szülni. Az ősi Egyiptomban Újévkor, vagyis a Nílus áradásának kezdetekor, macskaszobrokat készítettek, amelyre a jókívánságaikat és szerencsét hozó eseményeket írták fel. Nem csak az egyszerű ember folyamodott az istennő támogatásáért, a mindenkori papság is szükségesnek tartotta Basztet jóindulatának elnyerését. Ők még tudták, hogy Basztet jóvoltából árad számos csillagkapun keresztül az Egyiptomi templomokba a kozmikus energia. Az újévi szertartásokon sólyom-, keselyű- és macskaszobrokat függesztettek a fáraó nyakába. A memphiszi isteni háromságban Szahmettel azonosult. A Napszem-mítoszban a Thot-majom próbálja visszacsalogatni Egyiptomba a haragvó oroszlán-macska istennőt, aki pillanatnyi hangulatának megfelelően hol tomboló oroszlánná, hol szelíd macskává változik. A régi görögök egyik holdistennőjükkel, Artemisszel hozták összefüggésbe.


2011. March 24., Thursday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum