Medinet Habu temploma

 

MEDINET HABU MAI ARCA

Írta: Száraz György

 

MedinetHabu a thébai nekropolisz déli végében helyezkedik el. Ez nem egyszerűen III. Ramszesz hatalmas templomegyüttese, hanem több különböző korokban épült templomból és kápolnából álló komplexum. Méretei: 210×315 méter.

A terület ősi kultuszközpont, fő templomát a káoszból kiemelkedő ősdombbal azonosították, amelyben a világ keletkezése előtti isteni alakokat, a hermopolisziOgdoádot (nyolc ősistent) is tisztelték. Hatsepszut és III. Thotmesz itt emeltetett templomot Ámon tiszteletére, majd e mellé építtette halotti templomát és királyi palotáját III. Ramszesz. Az Újbirodalom végén pedig a jól védhető templomkörzet fontos közigazgatási központá lépett elő. MedinetHabu épületei viszonylag jó állapotban vészelték át az évezredeket. Olyannyira így van ez, hogy dekorációin még ma is láthatóak az eredeti csodálatos színek. A régészek 1924 óta folyamatosan dolgoznak a terület feltárásán, a templomok falainak 7000 négyzetmétert meghaladó feliratainak és díszítéseinek feldolgozásán.

A város óegyiptomi neve: Dzsamet. Ennek a szent helynek a földjében temették el a legenda szerint a nyolc ősistent. Az Újbirodalom korában a luxori Ámon isten minden évben a tíznapos ünnep során átkelt a templomából, hogy elvégezze az ősistenek szertartását a teremtést megújítandó.

A Habu-körzet kerítőfalán két megerősített kapu volt. A templom mögötti nyugati fal kapuját a hivatalnokok, alkalmazottak és beszállítók használták, míg a keleti oldali „főkapu” pedig a Nílus felé biztosította az összeköttetést. A turisták ma is ezen keresztül léphetnek be az épületkomplexumba. Ez a jellegzetes kapu 22 m magas és meglepő módon a nyugat-ázsiai migdolok (erődök) mintájára épült, domborműves díszítésén az ellenségeit eltaposó király látható. A kapu belsejében a bejárat fölött a királyi hárem termeit alakították ki. Feltételezhető, hogy a király elleni összeesküvés is – amit korabeli papiruszok is alátámasztanak – e falak között szövődött.

A hatalmas, 200 m széles és 60 m hosszú előudvar ma szinte teljesen üres, de az ókorban itt álltak a királyi testőrség és a királyi istállók épületei. A főkaputól balra a XXV. és XXVI. dinasztia idején épített négy halotti kápolna sorakozik, amelyek mindegyikét Ámon isteni feleségeinek (főpapnőknek, hódolónőknek) emeltek. Az első, „Anubisz szőlőskertje”, amely I. Amenirdisz részére készült, a második I. Pszammetik fáraó lányának Nitókrisznak, a harmadik tulajdonosa II. Sepenupet, a negyediknek pedig Mehtienweszkhet, Nitókrisz édesanyja. A domborművek a túlvilági életre szükséges élelmiszereket és áldozatokat ábrázolják. A hercegnőket a kápolnák padlózata alatt kialakított kis kriptákba temették el.

Az Amon templom ókori nevén Dzseszer-iszet. A templomegyüttes legkorábbi építésű kis templomát még Hatsepszut és III. Thotmesz idején kezdték építeni Amon istennek szentelve. Ehnaton idején megrongálták, majd a vallási restauráció után Horemheb, I. Széthi és természetesen III. Ramszesz állíttatta helyre. Sabakanúbiai király és Taharka egy pülónnal kibővítette. A kis templomtól északra ma is megtalálható a szent tó és egy nilométer, amely egy I. Nektanebosz korából származó kút.

MedinetHabu„Amon nyugat-thébai birtokán az örökkévalósággal egyesült Uszermaatré-Meriamon temploma” lenyűgöző. Első pülónja 27 méter magas és 65 méter széles és az Egyiptom ellenségeire lesújtó, őket Amon-Rének és Ré-Harahtinak felajánló fáraót ábrázolja gigantikus méretben. III. Ramszesz az északi pülónon Alsó-Egyiptom vörös, a déli pülónon az egyesített vörös és fehér koronát viseli, demonstrálva ezzel az isteneknek, hogy ő a „Két Ország” királya. A templom külső falait is fontos történelmi csaták és nagy győzelmi jelenetek képei és elbeszélései borítják.

A templom 48×35 méteres első udvara kettős rendeltetésű, mivel a déli fal mögött elhelyezkedő palota udvara is egyben. Ezen a falon nyílik az úgynevezett „megjelenések ablaka”, ahonnan az uralkodó figyelhette a templomban később bemutatott áldozatok előkészületeit, valamint innen jutalmazta meg papjait és főhivatalnokait. Az ablakkal szemben a király hét hatalmas Ozirisz-pillére látható.

A második udvar 38 méter hosszú és 42 méter széles, kolonnádját oldalt zárt, papirusz alakú oszlopok támasztják alá, szemben két oldalt Ozirisz-pillérek tartják. Sajnos ezeket a koptok a keresztény kor elején nagymértékben megrongálták, mikor a templomot keresztény templommá alakították át.

Az első hüposztül-csarnok alaprajza a tipikus egyiptomi templomépítészet példája. A középtengely négy pár magasabb oszlopától jobbra és balra is tizenhat kisebb oszlop sorakozik, lehetővé téve így a terem mennyezetről történő megvilágítását az oldalablakokon keresztül. A padlózat hátrafelé haladva emelkedik, a belmagasság pedig a szentély felé közeledve csökken, misztikus derengő fényt biztosítva itt a legtitkosabb szertartások elvégzéséhez. Az oldalkamrák és azok díszítései viszonylag jó állapotban maradtak fenn. Ábrázolásaikból következtethetünk a kamrák funkcióira. Itt volt például a templom kincstára is.

A második és harmadik hüposztül-csarnok nagyon rossz állapotban van, töredékes szobrokat és oszlopokat láthatunk a thébai triász, Amon, Mut és Honszu szentélyeiben, melyek a templom végében találhatók. A király lelke az itt található álajtón keresztül közlekedhetett. Érdekes jelenetet találunk egy kő áthidalón, ahol a térdelő király mögött páviánok hódolnak a Napistennek. A sok oldalhelyiségben kincseket tároltak.

A templomot körülvevő számos épület, ház, raktár, kaszárnya, műhely közül a legfontosabb a déli oldalon elhelyezkedő királyi palota. Ennek a hatalmas, valaha kétszintes agyagtégla épületnek ma már csak a romjai láthatók. Valószínűleg itt lakott III. Ramszesz, amikor felkereste a templomot, hogy áldozatot mutasson be az istenné lett ősei tiszteletére, vagy a „megjelenések ablakán” keresztül figyelemmel kísérje az Opet-ünnepet és a Völgy Szép Ünnepét. A palotának volt egy álajtaja, amin keresztül az istenkirály lelke közlekedett.

MEDINET HABU SPIRITUÁLIS ARCA

Ez a templom a csillagok által vezérelt hely. MedinetHabubanSzem-pap képzés folyt. A Szem-papok a Félistenek tanításainak elkötelezett hívei voltak. Ők az önbeteljesítő fejlődési utat járták, illetve az ő feladataik közé tartozott a fáraó iránymutatásokkal és tanácsokkal való ellátása. Mindig voltak olyan bölcsek, akik a fáraó munkáját segítették. Igazából Egyiptomot nem is a fáraók vezették, hanem a papság, illetve a papságon múlt az emberek jóléte, egészsége, illetve a templomok körüli városok fejlődése. A templomokban nem csak tudást, hanem erőket is felhalmoztak. A papok olyan sokszor végezték szertartásaikat a különféle erőkkel és energiákkal, hogy ennyi idő elteltével is megmaradtak ezek az energianyomok a templomokban.

A hieroglifek nem csak szimbólumok, nem csak olvasható jelek, hanem másképp is funkcionálnak. A szent vésetek bizonyos rezgéseket változtatnak meg a templom energetikai közegében és itt tartják ezeket az energiákat. A falakon látható, hogy egy Félisten energiával tölti az uralkodót életet és bölcsességet adva a fáraónak. Amikor a fejéhez emeli vagy a szájához teszi az ankh keresztet, akkor gyakorlatilag is átadja neki azokat a kincseket - itt energiában és tudásban kell gondolkodni -, amitől az istenkirály megvilágosodik. Nem minden fáraó élvezte a Félistenek támogatását, de voltak olyan kiválasztott fáraók, akiknek az volt a dolguk, hogy történelmet írjanak Egyiptomban. Ők mindenkoron a Félistenek támogatottjai voltak.

MedinetHabu írásai nagyon értékesek, mert rengeteg tudást és információt tárolnak magukban. Az ilyen típusú templomokban kiemelten tároltak tudást is, ezért a templomok olyanok, mintha könyvek lennének, amelyekben minden megtalálható, ami Egyiptom életével és fejlődésével összefügg. Ezek minden szinten fejlesztik a beavatásra vágyókat. Az előtörő energiák emelik a rezgésszámot, tisztítanak, megszabadítanak azoktól a nem kívánt hatásoktól, amelyek elválasztanak bennünket a tiszta tudástól és elősegítik a beavatást minden szinten.

Ez a templom feltárja a mágia és a reinkarnáció létezését. MedinetHabu naperőt közvetít. A Nap pedig, mint tudvaleveő, az isteni tudatosság jelképe. Akinek a domborműveket és falfestményeken a feje felett ábrázolták a napkorongot, az közvetítője volt ennek a tudatosságnak. Aki elsajátítja ezt a tudást, az onnantól kezdve hatalmas erőket birtokol.

Sok templom van Egyiptomban. Mindegyik templomban jelen vannak a spirituális energiák. Van ahol csillagkapukon keresztül áramlik az energia és van, ahol egyszerűen a falakból árad. MedinetHabu energiái összetettek. Bár naperő az összes templomban előfordul bizonyos mennyiségben, de Habu City ebből a szempontból kiemelkedő fontosságú, mivel itt nagyon különleges formában található meg a naperő, illetve a naperő élő közvetítői. A „naperő közvetítői” alatt hatalmas elementálokat(energialényeket), illetve olyan szellemi entitásokat értünk, akik a mai napig itt tartózkodnak és elősegítik a töltődésünket. Ők szintén felismerik azokat a szimbólumokat, amelyek a velünk utazókra vannak pecsételve. Mi minden templomnál speciális jeleket pecsételünk a test meghatározott pontjaira. Ezek hatására megváltozik az aura rezgésszáma. Így garantált az átlagostól lényegesen nagyobb energiafelvétel. Ezen kívül vannak olyan emberek, akiknek Habu Cityhez kötődő medáljuk van. Sőt, vannak személyek, akiknek eleve olyan az aurájuk, hogy eredendően tartalmaznak egyiptomi szimbólumokat. A szellemi entitások felismerik a pecséteket, a medálokat és a szimbólumokat és elősegítik a töltődésünket, illetve különleges élményeket okozhatnak.

MedinetHabu első része az idővel és a térrel kapcsolatos tudásról beszél. Akik ebben a templomban végezték a tanulmányaikat, azok egy teljes szellemi változáson mentek keresztül. Az egyiptomi papok tudták, hogy nem kívülről kell várni a tudást, hanem belülről kell felszabadítani azokat a gátakat és ajtókat, amelyek elválasztanak bennünket a saját tudásunktól. Ha valaki elkezdené ezt az utat járni, akkor annak egy teljes szellemi transzformáción kellene átesnie: nem könyvektől kellene várni a bölcsességet, az igazságot és a tudást, amit már sokszor megpróbáltak belénk verni iskolás korunktól kezdve, hanem meg kellene tanulni emlékezni. A külső tudás annyiban hasznos, hogy el tudjuk olvasni általa a templomok falaira írt szövegeket, s megismerhetjük, milyen módszerek és gyakorlatok szükségesek ahhoz, hogy rá tudjunk hangolódni saját magunkra.

MedinetHabu tudása szorosan kapcsolódik a luxori templom tanításaihoz. Luxorban a testi való kiterjesztését tanulták és alapvetően női energiákat közvetít a templom. Luxor nevében ez benne is van. Jelentése: női uralom. Egyiptomban a nők egyenjogúak voltak a férfiakkal. Volt olyan templom, ahol vegyes volt a papság is. Tehát nők is és férfiak is betölthették a papi tisztséget. Luxorban a testi való kiterjesztését tanulták. Amikor a lélek testet ölt, alárendeli magát valamilyen szinten az elme parancsainak. Az ember innentől az érzéseit az öt érzékszervén keresztül szerzi, amit az idegek közvetítenek az agyba. Luxorban ennek a kiterjesztését gyakorolták. Céljuk az volt, hogy függetlenítsék magukat az öt érzékszervüktől és ne csak azokra hangolódjanak. Ezért erősítették az idegrendszerüket.

 A habui templom különleges abból a szempontból is, hogy oldja a gyötrelmek energiáit és fokozatosan megértéssé változtatja azokat. Az ember egós problémái energiák: a féltékenység, a szorongások, az irigység, az önzőség, a vakság (a tisztánlátás hiánya) mind-mind energiák. MedinetHabu úgy van behangolva, hogy ezeket az energiákat nem csak kioldja, hanem ezeknek az energiáknak az ellenpárját is adja. Tehát ez a templom nem csak felold, mert akkor az nem lenne igazi fejlődés, mert nem tanulnánk belőle. Ez a templom segítség abban, hogy olyan válaszok szülessenek bennünk a rossz beidegződéseinkre és a rossz gondolatainkra, melyek végül megértést szülnek. Onnantól kezdve, hogy megértettük a problémát, már nem lesz többé probléma a számunkra. Így egyébként újabb erők és információk válnak hozzáférhetővé a beavatott ember számára. Ez tulajdonképpen a kozmikus tudatú emberré válás szent útja, amit itt lehet bejárni. Ezt mozdítják előre a templomok. Ez Hórusz útja. Ez azt jelenti, hogy a makrokozmosz és a mikrokozmosz egyesül. Ilyenkor az egyén teljesen eggyé tud válni a környezetével, a környezet erőivel, használja az auráját, az aurájában található érzékszerveket és így olyan tudatosságra tesz szert, amire egy átlagember nem képes.

MedinetHabu egy kultikus helyén lehet megkérni az Ég Úrnőjét, Szesatot, hogy segítse hozzá a beavatottat a mágikus erőkhöz. Ezt a különleges helyet is minden alkalommal megmutatja Horvát Zoltán.


2011. March 31., Thursday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum