Kom Ombo temploma


KOM OMBO MAI ARCA

Írta: Száraz György

 

A Hórusz és Szobek tiszteletére emelt templom a görög-római kor egyik csodálatos emléke. A Ptolemaioszok idején lett Kom-Ombo Dél-Egyiptom központja. KomOmbo fekvése miatt stratégiai jelentőségűnek számított, mert a Nílus kanyarulata és három oldalról meredek dombok ölelik, mivel egy fennsíkon fekszik. A múlt század végén megkezdett ásatások eredményeként a ma látható templom helyén III.Thutmozisz temploma magasodott.

KomOmbo eredeti neve Pa-Szebek, azaz „Szobek birtoka” volt. Szobeket mint krokodilistent az írott történelem kezdetétől tisztelték. A templomot Szobeknek és Haroérisznek (idősebb Hórusznak) szentelték. A templom előudvarának egy részét a folyó sajnáltaos módon elmosta.

\"\"A templom kiterjedése minden irányban jóval nagyobb volt, mint a mostani méretei, nem mintha jelenleg pici volna. A templomban voltak tisztító kamrák, ahol egyébiránt mi is minden alkalommal el szoktunk időzni, mielőtt belépnénk a templomba. Ennek a különleges helynek az energiái megtisztították az aurát azoktól a szennyezett energiáktól, amit a papok az emberek között a városi élet sűrűjében összeszedtek. KomOmbo az edfui templom kiegészítője. Kinek a temploma ez? Nos, KomOmbo Hórusznak és Szobeknek a temploma, de a templomon belül több Isten alakja is feltűnik, mivel itt dolgozták ki a bölccsé válás, ha úgy tetszik, a tökéletessé válás lépéseit.

A tökéletesedés igazából egy önbeteljesítő folyamat, amiben az önbeteljesítő embernek tulajdonképpen az a dolga, hogy feloldja magában a korlátokat. Tehát az embernek nincs más dolga, mint hogy engedje magában szabadon áramlani az energiákat és onnantól kezdve az energiák végigjárják a maguk útját úgy, ahogyan kell és a tökéletesedés, mint egy önbeteljesítő folyamat, szinte „automatikusan” végbemegy. Ehhez nyilván más Istenek is hozzájárultak.

KomOmbo falán látható például Hórusz és Thot, amint valamit „ráöntenek” az emberre.  Ilyenkor tulajdonképpen energiát töltenek az emberbe. Tehát itt semmiféleképpen nem folyadékról van szó. Van olyan templom, ahol ez az „öntés” vagy „töltés” teljesen vízszintesen megy végbe. Ezek az energiák szentesítik az embereket, a papokat és magát a fáraót is.

 

KomOmbo temploma a félelmek legyőzésének a szent helye. Ez a templom igen összetett volt. A templom mellett jobb- és baloldalon egyaránt egy kisebb város volt. Itt képezték az ország infrastruktúrájáért felelős hivatalnokokat. KomOmboban nem csak papokat nevelek, hanem olyan embereket is, akik fontos pozíciókat töltöttek be Egyiptom gazdasági és társadalomi életében. Miért? Azért képezték ki a közhivatalnokokat KomOmboban, hogy minél tökéletesebben tudják betölteni ezeket a hivatalos pozíciókat. A papok felruházták a hivatalnokokat bizonyos képességekkel, illetve próbálták őket is átitatni a bölcsesség, a szeretet és a harmónia rezgéseivel annak érdekében, hogy igazságosan és jól tudják kormányozni Egyiptom belügyeit és külügyeit.

\"\"KomOmboban történt az intuíciós érzékenység vizsgálata mellett a félelmek leküzdésének a próbája is. A képzést azzal kezdték, hogy megismertették a beavatottakkal a természet törvényeit és elmagyarázták, hogyan lehet ezekre a minőségekre ráhangolódni.  Onnantól kezdve eggyé váltak a természettel, tehát nem  volt mitől félniük. Egyébként itt volt egy nagyon érdekes része a vizsgáztatásnak, amiből érzékelhető, hogy mennyivel könnyebb ma fejlődni, mint régen. KomOmboban van egy földalatti folyosórendszer, egyfajta labirintus. Ezt vízzel árasztották el és jóllakott krokodilokat engedtek bele. A beavatott azt a feladatot kapta, hogy jusson el a labirintus egyik végétől a másikig a krokodiloktól hemzsegő, koromsötét és vízzel teli terepen, s nézzen szembe minden félelemével és szorongásával. Természetesen a krokodilok nem bántották a Neofitát, akinek önmaga uralása volt a legfőbb kihívása.


2011. March 31., Thursday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum