Philae temploma


PHILAE MAI ARCA

Írta: Száraz György

 

Philae óegyiptomi eredeti nevén Lak, majd Ai-Lak vagy Pi-Lak volt. Philae, a Nílus egyik apró szigetén álló ókori templomegyüttes Egyiptom és Alsó-Núbia határán foglal helyet. A szigeten található az ókori Egyiptom egyik legnagyobb és a kései ókorban legjelentősebb Ízisz-szentély.

\"\"A Philae szigetén álló templomok az óegyiptomi templomépítészet viszonylag késői alkotásai. A legkorábbi datálható emlék a XXVI. dinasztia idejéből, II. Pszametik fáraó uralkodása korából (i. e. 595–589) származó kioszk, amelynek építése valószínűleg az uralkodónak a núbiaiKusita Királyság elleni hadjáratával áll összefüggésben. A legkorábbi ismert Ízisz-templomot a szigeten Amaszisz fáraó (i. e. 570–526) építtette. Ezen épület maradványai a második pülón és a pronaosz (előcsarnok) alatt találhatóak. Ízisz nagytemplomának monumentális szentélye és kapuja I. Nektanebosz uralkodása alatt épült.

A templomegyüttes nagyszabású kiépítése a Ptolemaiosz-kor középső időszakára tehető, amikor is a hellenisztikus királyság uralkodóinak figyelme dél felé, Núbia irányába fordult. IV. Ptolemaiosz templomot emelt itt a núbiai harcos Arensznufisz isten számára. V. Ptolemaiosz korában indult meg, és a felső-egyiptomi lázadás leverése után VI. Ptolemaiosz korában tovább folytatódott a templom két monumentális pülónjának, pronaoszának (előcsarnokának) megépítése, valamint további szentélyek készültek Hathor és Imhotep számára. A későbbi Ptolemaiszok további kisebb építményekkel díszítették a kultuszhelyet.

Egyiptom római meghódítása után Augustus császár idején ez a templomközpont lett Felső-Egyiptom és a Meroitikus Királyság egyik legfontosabb közös kultuszhelyévé, ahová mind északról, mind a távoli délről – így Meroéból – rendszeresen érkeztek zarándokok. Ízisz kultuszszobra bárkán évente rendszeresen felkereste a Dodekaszkhoinosz templomait, amely a határvidék egyik legfontosabb kultikus eseménye volt. Valószínűleg szintén Augustus uralkodására tehető a Traianus kioszkjának nevezett hatalmas kultuszhely építése, ahol a templomból kijövő istenség bárkája megállhatott.

Ízisz istennő szentélye egészen a I. Justinianus bizánci császár koráig (Kr. u. 527 - 565) működött. Ezután a templomot a kopt keresztények Szent István vértanúról elnevezett templomként szentelték fel.

Philae templomába a zarándokok több irányból léphetnek be. A szigetre a látogatók ma többnyire a déli lépcsősoron keresztül jutnak el, ahonnan a két irányból kolonáddal körbefogott előudvarra lépnek. Ennek déli oldalán áll I. Nektanebosz kioszkja. A keleti kolonád mögött több kisebb szentély áll, ezek közül a legnagyobb a núbiaiArensznuphisz isten temploma, de megtalálható itt egy másik déli istenség, Mandulisz és a gyógyító Imhotep kápolnája is.

Ízisz templomába a hatalmas első pülónon keresztül lehet belépni, amelynek reliefjein V. Ptolemaiosz mutat be áldozatot az isteneknek és lesújt ellenségeire. A templom többször átépített első udvarán áll a születés háza, a mammiszi.

\"\" PHILAE SPIRITUÁLIS ARCA

A mágia Egyiptom eme templomában is jelen volt. Philae a női uralom vagy a női hatás temploma, ami természetesen nem azt jelenti, hogy ez a férfiaknak ne lenne jó.

\"\"Az Univerzum egésze energiából tevődik össze. Maga az Univerzum egy kétpólusú rendszer, amiben negatív és pozitív energiák találkoznak egymással. Mind a negatív, mind a pozitív energiáknak megvannak a sajátos tulajdonságai.  Az ember él, szeret, vágyódik, gondolkodik, rendelkezik bizonyos logikával, ösztönökkel, s van egy intuitív része. Ahogyan az ember éli az életét, különböző hatások érik őt, melyek alapján alakul, formálódik az egyénisége és formálódik az aurája. A lélek életről-életre hurcol bizonyos személyes tulajdonságokat magával. Amikor leszületünk, akkor minden egyes életünkben a korábbi életeink emlékeit, szellemi feladatait, döntési beidegződéseit is hozzuk magunkkal. Ennek köszönhetően, ahogyan az ember végigjárja az inkarnációs útját, kialakulnak bizonyos tipikus tulajdonságai lelki és szellemi szinten egyaránt. Emiatt majdnem biztosan állítható, hogy az emberben a kétféle (nőies és férfias) energia nincs harmóniában. Ha nincs harmónia, akkor az aurájában nincs meg az egyensúly, hiányzik a balansz. Ha nincs meg az egyensúly, akkor az aurának picit billegő, nem tökéletes lesz a forgása. Ha nem tökéletes a forgása, akkor a kisebb-nagyobb energiavezetékek csak részlegesen tudnak működni, illetve előfordulhat, hogy egyes területei egyáltalán nem tudnak működni. Ezért egy nagyon precíz beállításra, az aura tökéletes hangoltságára van szükség ahhoz, hogy az energiák, a szabad energiák akadálymentesen tudjanak áramolni az aurában. Ha ez megtörténik, tehát akadálymentesen áramolnak az energiák az aurában, akkor az ember minden egyes képességét tudja működtetni. Ha nem így van, ha ezek a finom beállítások nincsenek rendben, akkor az ember nem tudja működtetni a képességeit. Ahhoz, hogy ezeket be tudjuk állítani, különböző eszközök nyújtanak segítséget. Atlantisz esetében kristálytechnológiával végezték ezeket a műveleteket, így az annyival volt jobb, mint az egyiptomi, hogy sokkal kisebb eszközökre volt szükség a hangolás eléréséhez. Az emberek számára már nagyobb eszközökre van szükség. Voltaképpen ekkora méretű templomok szükségesek ahhoz, hogy a megfelelő hangoltság állapotába tudjanak juttatni bennünket.

Tulajdonképpen a templomok azért épültek, hogy a különböző energiákat, amelyeket a 25920 év alatt folyamatosan sugároz az Univerzum (a csillagok), ezek a templomok a maguk speciális módján befogják és az emberek számára fogyasztható rezgésszámon sugározzák.

\"\"Philae templomában olyan információk vannak, amelyek az ösztönökkel, az ösztönös ráhangolódással és a hangoltság képességével foglalkoznak. Olyan információkat tárol a templom, amelyek az inkarnációs körforgás megértésének és végkövetkeztetéseinek megfogalmazásai. Ilyenek például, hogy miért létezik az emberiség, miért keletkeztünk, a Teremtőhöz és más bolygók népeihez képest mi hol tartunk a fejlődésünkben, milyen népek éltek előttünk ebben a Naprendszerben vagy a központi naprendszerben, milyen lények támogatására számíthatunk fejlődési utunk bejárása közben, mire számíthatunk, ha ez a 25920 év lejár, mi fog velünk történni a jövőben. Ezzel kapcsolatos információkat ont magából ez a templom, illetve elősegíti az ösztönös megérzés fejlődését. Ez azt jelenti, hogyha ezek a tulajdonságok kifejlődnek az emberben, akkor maga sem tudja, hogy hogyan, mégis egyszerűen megért dolgokat. Ilyenkor az ember tudja, hogy nem tanulta, mégis szilárdan és határozottan érzi, hogy valami úgy van, vagy sem. Ezt a fajta ösztönös megértést, illetve a tisztán érzékelést sugározza ez a templom, melyek egyébként az aura női tulajdonságai.

Ha pedig valakinek kifejezetten női energiára van szüksége, akkor Horváth Zoltán látó készséggel megmutatja neki, hová tud leülni, hogy a két hasi csakráját feminin energiákkal tölthesse. Ha valaki úgy érzi, hogy nincs rendben a párkapcsolati élete, ha valaki úgy érzi, hogy az elmúlt évtizedek megtépázták a nőiességét, s nincs benne harmónia, vagy ha elakadt benne bizonyos energiák áramlása, s emiatt nem tudja megélni a nőiségét vagy a szexualitását, vagy ha úgy érzi, hogy túlzottan gátolásos, akkor ez az energia jót tehet neki. Egyébként a templom többi részében olyan energiák találhatóak, amelyek hozzásegítik az embert valódi ösztönösségének kialakításához.

Philae templomát a szimmetria jellemzi. Már közvetlenül a bejáratánál, a legelső pülónnál (kapunál) látszik, hogy ennek a templomnak is olyan az elrendezése, hogy az a szimmetriát segítse elő.

Ebben a templomban is volt csillagvizsgáló. Philae templomát szintén úgy építették meg, hogy képes alulról is begyűjteni az energiákat, illetve felülről is. Ezeket az erőket átalakítja és a megfelelő hangolással az emberek számára felhasználhatóvá teszi.

A templomon úgy haladunk végig, hogy egyre magasabb rezgésszámú energiákat veszünk fel. Mivel kétpólusú energiákról van szó, ezek párba fognak rendeződni azokkal az erőkkel, amelyeket majd egy másik templomban veszünk fel.


2011. March 31., Thursday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum