Miért nélkülözhetetlen a hit a 21. században?

Írta: Száraz György

A hit fejleszti az emberi társadalom értékes pontjait, többek között a tudáson alapuló hitet!Gondold csak végig, mennyit változhatna a Földön az élet - minőségi életté válhatna -, ha az ember hite a Teremtővel és a teremtéssel összhangba kerülne? Az emberek még mindig széthúznak a hitelveik miatt, ahelyett hogy belátnák, hogy csakis egymás vállán állva tudnak felemelkedni az igaz magasságokba, ahol a hit nem csupán hit, hanem biztos tudás!

 

A hit megvalósulása maga a bizonyosság arról, hogy a hitem létezik.A legfelsőbb tudás nem fizikai ismeret, hanem úgynevezett transzcendentális tudás. A transzcendentális azt jelenti, hogy tapasztalaton túl létező, mármint az öt alapérzékszervünk és az elménk számára csak részlegesen, töredékesen felfogható és megragadható. Éppen ezért teremtette meg az Úr az emberek számára a hitet, amibe belekapaszkodva felemelkedhetnek, vagy inkább csak felemelkedhetnének Őhozzá. Erről is szólhatna az Élet, illetve erről kellene, hogy szóljon egyebek mellett természetesen. A Teremtőben való hit az Élet filozófiájának az egyik célja, ami eredetileg arra hivatott, hogy összekapcsolja az embert a Legfelsőbbel.

Az Úr a hitet alkotta meg az ember számára, hogy segítségével megközelíthesse a felsőbb igazságokat, amelyek maguk a teremtés csodái.Ennél fogva a hit egy mindenkire jellemző transzcendentális tudati megnyilvánulás, melynek kelyhét azért ajánlatos nyitva tartani, hogy beleolvadjon a mágikus egészbe; más szóval azért, hogy az anyagi jelenségek keltette benyomások, látszatok mögé, a láthatatlanba lásson általa az ember. Amíg nem tanulunk meg a sors szemével látni, addig a hit képessége segít nekünk tájékozódni az életben.

Ennél a pontnál meg kell említenem, hogy hinni egyáltalán nem könnyű feladat. Tudniillik az egyén, az individuum, mint hitközpontú, reális, optimális életű ember, csupán akkor képes hinni, ha harmóniába kerül saját magával. Ezért mindenekelőtt a teljes harmóniát szükséges megteremtenie mindenkinek önmagában. Ez kettősségen mozog egyszerre: részint a testi, a lelki és a szellemi harmóniát tanácsos megcélozni, részint pedig a világhoz fűződő szemléletet és álláspontot kívánatos harmonizálni. Utóbbi a nehezebb: amikor a hitet a realitásokkal kellene összhangba hozni és biztos tudásra kellene lelni mindenkinek a saját életében. A legtöbb hittel ma a Földön éppen az a fő probléma, hogy az ember szinte semmi olyat sem tud magában megtapasztalni általuk, amiből aztán Teremtője számára transzcendentális szempontból is érték fakadhatna. Az egoizmus és kísérőjelenségei: a demagógiák és az ideológiák mozgalmai, régen eltaszították az emberi lelkeket az igaz hit esélyétől.

Mire alapozom ezt az állításomat? A legtöbb földi vallás csupán elvi síkon működik. Ezzel szemben az egyiptomi vallás olyan, ami minimum két-, de inkább többsíkú. Ugyanakkor ez a kritérium érvényes a hitre is, ami folyhat: elvi és szellemi, valamint szeretet, sőt szerelmi síkon, s ha mindezek működnek, megvalósulhat a fizikai és a megtapasztalások síkján is. Utóbbi kettő ugyanis nem ugyanaz!

Már ott elkezdődik az elvi sík, hogy valaki meg van keresztelve, de egész életében elkerüli a templomot, Isten házát, amiből amúgy is oly kevés van. Merthogy manapság nagyon sokszor nem is oda építik a templomokat, „Isten lakhelyeit”, ahova annakidején a beavatottak kijelölték. Az elvi síkhoz tartozik még az is, ha valaki megkeresztelkedett és elmegy a templomba, de amit ott hall, csupán hallgatja, ám nem jut el a szívéig, sőt még a tudatába sem. Ez jellemzi az elvi síkot. Az már szellemi síknak számít, amikor próbálod, s ha ügyes vagy, meg is érted, felfogod, magadba öntöd mindazt, amiről a templomban tanítanak. Szeretet síknak nevezhető, amikor úgy is viselkedsz, ahogy a tanok ajánlják. Miután mindez megvan, akkor jöhet a fizikai sík, ahol a gyakorlatban ki is próbálhatod a tanultakat. A fizikai síkon működő hitnek vagy vallásnak azt nevezem, amikor szeretetet táplálsz és úgy élsz, hogy valóban törekszel betartani azokat a tanokat, amiket a hited előír vagy a vallásod tanít. A megtapasztalás síkja az, amikor olyan fizikai tapasztalatokban lehet részed, amelyek megfoghatók, ezáltal képesek megerősíteni abbéli hitedet, melyet már a szellemi és az elvi- elméleti síkú tanítás előkészített benned. Itt kezdődik az egyiptomi hit, aminek betetőzése a szerelmi síkon megy végbe. A szerelmi sík teljesen eltér az eddigiektől, pontosabban meghaladja azokat. A szerelmi sík az a felsőbbrendű tudatállapot, amikor kettéhasadnak az érzelmek. Ilyenkor az érzelmek egyik része abszolút emberi (szerelmes), a léleknek és a szellemnek egy másik része viszont már egy transzcendentális szinten van valahol odafönt. S ha ez a kettő összeegyeztethető a hitéleten keresztül, az az emberi lény számára elérhető totális beteljesülés. És valóban, talán nem ártana eltöprengenünk azon, hogy miért érnénk be kevesebbel, vagy másfajta silány, önámító hittel!


2011. March 31., Thursday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum