Önigazolás és kételkedés

Írta: Száraz György

 

Mivel valamilyen mértékben mindenkit érint a Földön a hit: a célokba vetett hit, az életstratégiákba vagy a társadalmi normákba vetett hit, ezért az emberek gyakran ellentmondásban élnek saját magukkal és a világgal. Mivel sokféle dologban hiszünk egyszerre, ezért szinte elkerülhetetlen, hogy előbb vagy utóbb ellenmondásokba ne ütközzünk. Tipikus példa erre, amikor az ember azt állítja magáról, hogy ő nem hívő. Ilyenkor észre sem veszi, hogy hazudik, voltaképpen becsapja saját magát, mert valamiben mindenki hisz. Van, aki a jó szerencsében hisz, akad, aki a kitűzött céljai megvalósításában, vagy a kis szürkékben (földönkívüliek), vagy a szeretetben vagy a szerelemben vagy a tudásban hisz.

Nos, igazából az csapja be magát a legjobban, aki a kívülről jövő tudásában hisz! Aki azt hiszi, hogy pusztán attól ő már nyerő helyzetben van, hogy másokhoz képest viszonylag nagy tudással rendelkezik. Ez a legnagyobb hiba, mert a tudás aztán gőgös hatalommá válik, méghozzá aberrált (rendellenes) szellemi szintű hatalommá. Hihetetlenül sok ember esik ebbe a hibába, az önámításnak ebbe az alattomos csapdájába. Manapság hogyha valaki a társadalomban egy aktuálisan elfogadott tudásról fel tud mutatni valamit, tegyük fel, szerez egy egyetemi diplomát, akkor az ilyen ember általában már azt hiszi magáról, hogy irigylésre méltó helyzetbe került és akkor az élete már pusztán attól megalapozottá vált. Sok életet tört már derékba a Sors azzal, hogy bebizonyította, hogy ez mégsem így van. Egy egyetemi diploma még önmagában semmit nem ér! Ezért arra hívom fel a figyelmet, hogy a tudásunkba vetett hitünknek szükségszerű egy optimális határt felállítani. Mit kéne tenni akkor a hittel? Harmóniába kellene hozni a hitet az objektív valósággal, azaz harmonizálni és optimalizálni kéne a hitet!

Az előbbiekhez hasonló nyomon járnak a kétkedő emberek is. A legtöbb szkeptikus ember a saját tudásában hisz, ami nagyon jól is működik bizonyos határok között. Csak attól a pillanattól kínos és szorongtató a helyzetük, amikor választ kellene találniuk létük olyan megoldatlan rejtélyeire, mint amilyen az egyedüllét, a kínzó betegség vagy az elmúlás. Ebben az esetben a szkeptikusok tudásba vetett hite, önkorlátozássá változik és szenvedést okoz. Hát, ez is egy lelki tanulási folyamat, nemde? Pedig ők valóban tudnak hinni, mert hitüket a tudásukból merítik, csak még addig nem jutottak el, hogy a hitnek egy másik formáját is képesek legyenek gyakorolni. Csupán esélyt kellene adniuk más hitformáknak! Az a nagy fennkölt tudás, amiben a szkeptikusok hisznek, a saját tudásuk, ami ha nem szab gátat nekik, illetve a vele járó gőgön és az elutasításon felül tudnak emelkedni, akkor átléphetnek általa akár egy másfajta hitbe is. Mivel a szkeptikus ember a saját tudásába mindig hatalmas energiát fektet, így ha annak mindössze tizedrészét arra fordítaná, hogy más hitet is kipróbáljon, értékes empíriákat (tapasztalatokat) szerezhetne. Egyébként az „Én nem hiszek semmiben!” – elmélet ott dől meg végképp, hogy a szkeptikus a saját igazának érvényességében hisz.

Az eltévelyedések és az önigazoló hittevékenységeknek számtalan esetével találkozhatunk nap mint nap. Az effajta hittel szemben áll az ősi egyiptomi, amely valódi empíriákra (megtapasztalásokra) és vallási élményekre épül. Aktuális és világi tudásunk börtönének kapuit csak a Teremtőtől származó hit képes megnyitni. A többi esetben sajnos csak cseberből vederbe esünk.


2011. March 31., Thursday


Vissza a lap tetejére

Elérhetőség: 2120 Dunakeszi, Szent István utca 15. Tel.: 06-27-739-007                                 Adatvédelmi nyilatkozat       Impresszum